Kyrkslätts kyrkliga samfällighets faktureringsadresser 

Förmedlaren av Kyrkslätts kyrkliga samfällighets fakturor är Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI.

NÄTFAKTURAOPERATÖR: CGI

FÖRMEDLARKOD: 003703575029

NÄTFAKTURAADRESSER:

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet:   003702031097

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, fastighetsväsen:   003702031097130

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, begravningsväsen:   003702031097140

 

Kyrkslätts svenska församling, kansli, musik:   003702031097120

Kyrkslätts svenska församling, barnarbete:   003702031097121

Kyrkslätts svenska församling, diakoniarbete:   003702031097122

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, kanslia:   003702031097110

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, varhaiskasvatus:   003702031097111

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, musiikkityö:    003702031097112

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, diakoniatyö:   003702031097113

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, nuorisotyö:   003702031097114

 

Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor, kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen. 

Leverantörsportalen är en tjänst där man upprättar och skickar fakturor elektronisk. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen, kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsplanketten

Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen

Vi ber er observera att faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild både när nätfakturor och pappersfakturor sänds. Om det är är fråga om en pappersfaktura och det inte finns någon officiell faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt att behandla fakturan i skanningscentralen.

Observera att endast fakturor ska skickas till den nya adressen. Pappersfakturor som skickats med felaktiga, gamla eller britsfälliga faktureringsadresser beaktas inte. 

 

E-POSTADRESS FÖR PAPPERSFAKTUROR

kkr.pl5018@xbs-salo.com

 

FAKTURERINGSADRESSER:

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

003702031097

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, fastighetsväsen

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, fastighetsväsen

003702031097130

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, begravningsväsen

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, begravningsväsen

003702031097140

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kyrkslätts svenska församling, kansli, musik

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts svenska församling, kansli, musik

003702031097120

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kyrkslätts svenska församling, barnarbete

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts svenska församling, barnarbete

003702031097121

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kyrkslätts svenska församling, diakoniarbete

Kyrkans servicecentral

Kyrkslätts svenska församling, diakoniarbete

003702031097122

PB 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, kanslia

Kirkon palvelukeskus

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, kanslia

003702031097110

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, varhaiskasvatus

Kirkon palvelukeskus

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, varhaiskastavus

003702031097111

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, musiikkityö

Kirkon palvelukeskus

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, musiikkityö

003702031097112

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, diakoniatyö

Kirkon palvelukeskus

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, diakoniatyö

003702031097113

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, nuorisotyö

Kirkon palvelukeskus

Kirkkonummen suomalainen seurakunta, nuorisotyö

003702031097114

PL 5018

02066 DOCUSCAN

 

 

Några slantar kommer ut från en liten plommsa