Samfällighetens faktureringsanvisningar

I stället för pappersfakturor tar vi helst emot inköpsfakturorna som e-fakturor.

Om e-fakturor inte är ett alternativ, skickas fakturorna per post eller som bilaga i e-postmeddelanden till inskanningsservice på Kyrkans servicecentral.

Man får inte skicka fakturor till Kyrkslätts kyrkliga samfällighets eller församlingarnas post- eller besöksadress.

Vi tar inte emot fakturor som skickats som bilagor till personalens e-postadresser.

Fakturor kan endast skickas som e-postbilagor till adressen:

kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

 

Faktureringsardess

Kirkon Palvelukeskus / Svenska församlingen, kansli, musik

++2002120++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097120    BAWCFI22

 

Kirkon palvelukeskus / Svenska församlingen, barnarbete

++2002121++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite 003702031097121   BAWCFI22

 

Kirkon palvelukeskus / Svenska församlingen, diakoniarbete

++2002122++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite 003702031097122   BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Kirkkonummen seurakuntayhtymä

++2002++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097    BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Kiinteistötoimi

++2002130++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097130     BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Hautaustoimi

++2002140++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskusosoite: 003702031097140    BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Suomalainen seurakunta, kanslia

++2002110++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097110    BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Suomalainen seurakunta, lapsityö

++2002111++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097111   BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Suomalainen seurakunta, musiikkityö

++2002112++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097112    BAWCFI22

 

Kirkon Palvelukeskus / Suomalainen seurakunta, diakoniatyö

++2002113++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097113    BAWCFI22

 

Kirkon  Palvelukeskus / Suomalainen seurakunta, nuorisotyö

++2002114++

PL 378

00026 Basware

Verkkolaskuosoite: 003702031097114    BAWCFI22

 

 

 

Några slantar kommer ut från en liten plommsa