Mot en församling som är trygg för alla

”Kyrkans värderingar är tro, hopp och kärlek. Alla dessa omfattar trygghet på ett djupt och komplext sätt. Kyrkan och församlingarna bör vara trygga ställen på alla områden: fysiskt, psykiskt, andligt, socialt, känslomässigt och sexuellt. Rätten till trygghet på alla områden gäller både församlingsanställda och församlingsmedlemmar och andra som deltar i verksamheten.”

Så sägs det i Finlands ev.luth. kyrkas publikation Trygg församling.Öppna länk i ny flik

 

En god och trygg atmosfär är något vi skapar tillsammans. Jag håller det här i minnet:

Jag diskriminerar ingen på grund av ålder, kön, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. (Diskrimineringslagen).

Jag gör inga antaganden. Jag respekterar vars och ens rätt till självdefiniering, och jag gör inga antaganden exempelvis om andras religiösa övertygelse, kön, bakgrund eller familjeförhållanden.

Jag respekterar. Jag ger andra utrymme, jag uppmärksammar mina ordval och beaktar mångfalden bland människor.

Jag är öppen. Jag möter nya situationer och människor fördomsfritt, jag tar emot varje sak och människa jag möter som en möjlighet att lära mig något nytt och utvecklas.

Jag överväger om det jag fått höra på en sammankomst är konfidentiellt innan jag talar om det med utomstående. Det går exempelvis bra att berätta för andra om en bra predikan jag hört i gudstjänsten, medan exempelvis diskussionerna i sorgegruppen eller skriftskolans Bibelstudium bara är avsedda för dem som deltagit.

Jag ingriper. Om jag blir vittne till trakasserier eller annat osakligt bemötande står jag inte bara och ser på. Jag ger i mån av möjlighet genast respons vänligt och finkänsligt.

Jag uppmuntrar. Jag tar ansvar även för övriga deltagares upplevelse. Jag lyssnar och uppmuntrar.

Jag slappnar av. Det är tillåtet att missta sig och fråga.

Jag sprider välvilja. Ibland gör och säger vi fel utan att ha för avsikt att såra. Jag kan hjälpa andra att lära sig och ändra sitt beteende genom att milt och barmhärtigt styra dem rätt.

 

Trygghet på sociala medier

I kanalerna i sociala medier gäller samma trygghetsanvisningar som i all annan verksamhet. Beakta särskilt anvisningarna på listan ”Jag håller det här i minnet” för att skapa en god atmosfär.

 

Tryggt i våra lokaler

Kyrkslätts församlingars mål är att såväl lokalerna som verksamheten ska vara trygga.

  • När du deltar i verksamheten (t.ex. läger, måltider), berätta för oss om sådant som inverkar på din säkerhet, exempelvis om du är allergisk.
  • Du stannar väl hemma om du är sjuk.
  • Det är bra att undvika att skaka hand när smittsamma sjukdomar grasserar.
  • Beröring är inte nödvändigt för en vänlig hälsning.

Trygghet är ett tillstånd, där det finns så få faktorer som möjligt som kunde skapa känslor av rädsla, skam, skuld eller värdelöshet.

Vad gör jag om jag känner mig otrygg?

Församlingens medarbetare och de som arrangerar sammankomster vill skapa en miljö som känns trygg för alla. Men alltid lägger vi inte märke till eller förstår allt. Om du upplever att du har blivit osakligt behandlad eller om du lägger märke till en situation som kräver korrigering, tveka inte att ta upp det med oss.