Kontaktuppgifter till personalen i Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

A C D H J L M N O R S T

A


Fastighetschef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

C


D


Värd för lägercentret, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

H


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

J


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

L


Förvaltningssakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

personaltjänster, ADB-tjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

M


Städerska, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster

Husmor, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

husmorstjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samgällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

N


Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Projektkoordinator, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Fastighetsarbetare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

O


Begravningsplatskötare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

R


Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde

S


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster

Församlingsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri

Städare-vaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

städtjänster, vaktmästeri

Säsonganställd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

T


Övervaktmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

vaktmästeri, städtjänster, nyckelärenden

Teknisk fastighetchef, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde