Kontaktuppgifter för ekonomi och administrationAnnika Grönqvist

ledningens assistent
Ekonomi- och administrationstjänster

Leila Narinen

Förvaltningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster

Sirpa Saarinen

Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster