Kontaktuppgifter för ekonomi och administrationLöneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

personaltjänster, ADB-tjänster


Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster


Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster