Kontaktuppgifter för ekonomi och administrationByråsekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ärendehanteringstjänster, fakturering


Löneräknäre/IT-sakkunnig, Kyrkslätts kyrkiga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

personaltjänster, ADB-tjänster


Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster


Byråsekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster