Beslutföring i församlingarna

Församlingens ärenden bestäms av församlingsmedlemmarna, genom förtroendevalda. Vart fjärde år ordnas det församlingsval, där varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta. I församlingsvalen väljs förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Den aktuella mandatperioden är 2023-2026.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, var vår församling hör,  finns även Kirkkonummen suomalainen seurakunta. Den högsta beslutsbefogenheten har gemensamma kyrkofullmäktige. Mera information om gemensamma kyrkofullmäktige

Ett annat viktigt förtoendeorgan är gemensamma kyrkorådet. Det ansvarar för genomförandet av besluten som gemensamma kyrkofullmäktige gjort. Mera information om gemensamma kyrkorådet

Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling leder församlingen tillsammans med kyrkoherden, främjar församligens andliga liv och bestämmer om användningen av medel som samfälligheten har gett i budgetmedel.

Mera information om församlingsrådet


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MEDDELANDE OM ATT PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkorådets protokoll 7/2023 från mötet 28.9.2023 finns till påseende i samfällighetens ekonomibyrå 28.9 – 18.10.2023.

                                  Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

                            Annika Grönqvist
                                                                  ledningens assistent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Meddelande om att församlingsrådprotokoll finns till påseende

 

Protokoll från Kyrkslätts svenska församlings församlingsrådsmöte 5.9.2023 finns till påseende på webben under tiden 7-27.9.2023

 

Kyrkslätts svenska församling, 6.9.2023

Jan-Erik Strömberg

Församlingsassistent

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Preliminär mötestidtabell - 2023

Gemensamma kyrkofullmäktige:  tisdagar 17.1., 9.5., 6.6., 3.10. och 12.12.

Gemensamma kyrkorådet:   tisdagar 7.3., 28.3., 25.4., 16.5., 29.8., 26.9., 17.10., 7.11. och 28.11.

Församlingsrådet/svenska församlingen :  tisdagar 24.1, 14.3, 18.4, 5.9, 10.10 och 14.11

Seurakuntaneuvosto/suomalainen seurakunta:   måndagar 6.2., 6.3., 24.4., 22.5., 11.9., 9.10., 6.11. och 1.12.