Beslutföring i församlingarna

Församlingens ärenden bestäms av församlingsmedlemmarna, genom förtroendevalda. Vart fjärde år ordnas det församlingsval, där varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta. I församlingsvalen väljs förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Den aktuella mandatperioden är 2023-2026.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, var vår församling hör,  finns även Kirkkonummen suomalainen seurakunta. Den högsta beslutsbefogenheten har gemensamma kyrkofullmäktige. Mera information om gemensamma kyrkofullmäktige

Ett annat viktigt förtoendeorgan är gemensamma kyrkorådet. Det ansvarar för genomförandet av besluten som gemensamma kyrkofullmäktige gjort. Mera information om gemensamma kyrkorådet

Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling leder församlingen tillsammans med kyrkoherden, främjar församligens andliga liv och bestämmer om användningen av medel som samfälligheten har gett i budgetmedel.

Mera information om församlingsrådet

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MEDDELANDE OM ATT PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 2/2024 från mötet 7.5.2024 finns till påseende på webben och i samfällighetens ekonomibyrå 14.5 – 19.6.2024.

                       

                                  Kyrkslätts kyrkliga samfällighet,

  Annika Grönqvist
  ledningens assistent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

MEDDELANDE OM ATT PROTOKOLLET FRÅN FÖRSAMLINGSRÅDET I KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING FINNS TILL PÅSEENDE

Kyrkslätts svenska församlingsrådets protokoll 3/2024 från mötet 22.4.2024 finns till påseende på webben och på pastorskansliet 24.4 - 14.5.2024.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Preliminär mötestidtabell - 2024

Gemensamma kyrkofullmäktige:  tisdagar 13.2, 7.5, 5.6, 1.10. och 10.12.

Gemensamma kyrkorådet:   tisdagar 23.1, 27.2, 26.3, 23.4, 14.5, 11.6 (reserv), 27.8, 24.9, 15.10, 12.11, 26.11 och 18.12 (reserv)

Församlingsrådet/svenska församlingen :  tisdagar 6.2, 12.3, 22.4, 4.6, 10.9, 8.10, 5.11 och to 12.12

Seurakuntaneuvosto/suomalainen seurakunta:   måndagar 5.2., 11.3., 22.4., 27.5., 9.9., 7.10., 4.11. och 16.12.