Bokning av utrymmenBild av kalender.

För kyrkligar förrättningar bokas utrymmen från församlingarnas kanslier

Från Kyrkslätts samfällghet kan man hyra olika utrymmen för t.ex. konserter, möten, utbildningar och gruppaktiviteter. Bokningar och ytterligare information från församlingsmästarna:

Veikkola 0400 273 037

Masaby 050 408 5799

Kyrkslätts centrum 050 376 1481

Övervaktmästare Juha Tarvainen 050 590 4978

 

Räfsö lägercentrums bokningar www.rafso.fi

Användningsavgifter för utrymmen här