Haapajärvi bykyrkas historia

Redan på 1600-talet bodde det många finskspråkiga i norra Kyrkslätt. För dem arrangerades gudstjänster utan stadigvarande kyrka. I början av 1700-talet tog invånarna initiativ till att förbättra sina kyrkliga förhållanden. Som en följd av detta bestämdes det att prästerna måste infinna sig för att hålla finskspråkiga gudstjänster i norra Kyrkslätt.

Avtalet förutsatte att de finnarna svarade för prästens uppehälle och delvis för hans transporter under resan. På grund av att trafikförbindelserna var så dåliga fick byborna 1749 tillstånd att bygga en egen kyrka.

Den första kyrkan i Haapajärvi byggdes som talkoarbete och stod färdig 1749. Ursprungligen låg Haapajärvi kyrka vid sjöns strand. De översvämningar som högt vattenstånd orsakade ledde till slitage på kyrkan, och den hade också skadats vid en eldsvåda. Därför beslutade man att bygga upp Haapajärvi kyrka på nytt längre bort från stranden. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1823.

Under Porkalaparentesen 1944–1956, då Kyrkslätts kyrka låg på det område som Sovjetunionen arrenderade, var Haapajärvi kyrka Kyrkslätts församlings huvudkyrka.