Stöd och hjälp

Församligen hjälper och stöder människor i olika livs situationer.

Det kan handla om en diakonal hjälp, ett samtal eller att hjälpa hitta den rätta vägen i livet igen.

En dam som håller en annan människa i händerna som stöd under samtal