Stöd och hjälp

Församligen hjälper och stöder människor i olika livs situationer.

Det kan handla om en diakonal hjälp, ett samtal eller att hjälpa hitta den rätta vägen i livet igen.

En dam som håller en annan människa i händerna som stöd under samtal.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris