I vår församling

 

Efter genomgången skriftskola kan man bli konfirmerad.

Vid konfirmationen bekräftar man sitt dop och blir välsignad.
Konfirmationen ger den konfirmerade rätt att självständigt delta i nattvarden samt möjlighet att bli fadder, rösta och kandidera i kyrkliga val m.m.

Konfirmationen i Kyrkslätts svenska församling sker vanligen i samband med en högmässa. 

Konfirmandens faddrar deltar i välsignelsen. Mer information fås inför tillfället.

 

Konfirmanderna  bör vara i kyrkan senast kl. 11.30

 

Faddrarnas uppgift vid konfirmationen

 

När ditt fadderbarn blev döpt blev du fadder för att fungera som ett stöd för barnets föräldrar i att ge barnet en kristen fostran. Ni faddrar ansvarade tillsammans med barnets föräldrar för barnets tro.

Nu har ditt fadderbarn gått skriftskolan och tar vid konfirmationen själv ansvar för sin kristna tro.

Vid konfirmationstillfället får du vara med och välsigna ditt fadderbarn, precis som vid dopet. Fadderns egentliga ansvar tar slut i och med konfirmationen men även i fortsättningen kommer den unga att behöva ditt stöd och dina förböner.

Under gudstjänsten kan faddrarna sitta var som helst i kyrkan - helst ändå så att det är lätt att komma därifrån fram till altaret.

 

När konfirmanderna kallas fram till själva konfirmationen, ber prästen samtidigt fram faddrarna, som ställer sig nedanför trappstegen bakom sitt fadderbarn.
Delta gärna i trosbekännelsen tillsammans med konfirmanderna,
Efter att konfirmanderna svarat ja på frågan om de vill visa den kristna tron i sitt liv, knäböjer de för att bli välsignade.
När turen kommer till ditt fadderbarn, kommer du upp bakom konfirmanden och säger högt alla hans/hennes förnamn.
Delta sedan gärna i själva välsignelsen, genom att lägga handen på konfirmandens huvud.
De av faddrarna som vill, kan tillsammans med prästen/ungdomsarbetsledaren, läsa välsignelsen:

"Vår Herres Jesu Kristi nåd, Gud Faderns kärlek, och den Heliga Andens delaktighet vare med dig nu och alltid."

 

Ett kors halsband på en bibel.

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till