Kontaktuppgifter till begravningsväsendet


Maria Castren

Grav-sekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster

Kustaa Niini

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster

Anders Nyqvist

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Begravningstjänster

Peter Staal

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster

Annika Åkerback

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster