Kontaktuppgifter till begravningsväsendet


Maria Castren

Grav-sekreterare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster

Anders Nyqvist

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Begravningstjänster

Peter Staal

Specialyrkesperson, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster

Annika Åkerback

Vik. församlingsträdgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster