Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bär ansvaret för miljön och klimatet. Målet är att alla församlingar ska ha kyrkans miljödiplom år 2025 och att kyrkan ska vara koldioxidneutral år 2030. 


Kyrkofullmäktige beslutade vid sitt möte den 26.9.2023 att Kyrkslätts församlingar och samfälligheten ska ansöka om Kyrkans miljödiplom. Gemensamma kyrkofullmäktige tillsatte en miljöarbetsgrupp med fem ledamöter enligt följande:

  • Paula Nikulainen, projektledare för miljödiplomprojektet och miljöansvarig för Kyrkslätts kyrkliga samfällighet.
  • Jenny Airaksinen, miljöansvarig och arbetstagarrepresentant från Kyrkslätts svenska församling.
  • Milla Seire, miljöansvarig och arbtestagarrepresentat från Kirkkonummen suomalainen seurakunta.
  • Gunnel Hellström, förtroendevaldas representant från Kyrkslätts svenska församling.
  • Sanni Jäppinen, förtroendevaldas representant från Kirkkonummen suomalainen seurakunta.

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus.