Ungdomsarbetet i vår församling

 

Församlingens ungdomsarbete riktar sig till tonåringar och unga vuxna genom både samlande och uppsökande verksamhet. Till den här verksamhetsformen hör bland annat hjälpledarutbildning, skolbesök och rastnärvaro, eftermiddags- och kvällssamlingar både som öppen verksamhet och gruppsamlingar.

Verksamheten har sin bas på Hörnan i centrum av Kyrkslätt, ett samlingsutrymme var ungdomsarbetsledaren och barnledaren har sitt arbetsrum. Även finska församlingens fostran har sina arbetsrum här.

Karta över hur du kommer till Hörnan.
Här hittar du Hörnan

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan