Ungdomsarbetet i vår församling

 

Församlingens ungdomsarbete riktar sig till tonåringar och unga vuxna genom både samlande och uppsökande verksamhet. Till den här verksamhetsformen hör bland annat hjälpledarutbildning, skolbesök och rastnärvaro, eftermiddags- och kvällssamlingar både som öppen verksamhet och gruppsamlingar.

Verksamheten har sin bas på Hörnan i centrum av Kyrkslätt, ett samlingsutrymme var ungdomsarbetsledaren och barnledaren har sitt arbetsrum. Även finska församlingens fostran har sina arbetsrum här.

VAR MED OCH PÅVERKA!

Genom att anmäla dig med till Ungdomens Kyrkodagar (UK), har du möjlighet att som vår församlings representant och tillsammans med unga från hela Borgå stift, diskutera, debattera och ta beslut som garanterat uppmärksammas i kyrkan. En unik möjlighet att göra ungas röster hörda och att vara med och påverka både kyrkan och samhället. Kyrkslätts svenska församling får skicka 8 delegater, vill du vara en av dem?

Du behöver vara konfirmerad, under 30 år gammal och medlem i en evangelisk-luthersk församling.

Tveka inte, kom med!

Här finns mera info: Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

 

 

 

Karta över hur du kommer till Hörnan.
Här hittar du Hörnan