Ungdomsarbetet i vår församling

 

Församlingens ungdomsarbete riktar sig till tonåringar och unga vuxna genom både samlande och uppsökande verksamhet. Till den här verksamhetsformen hör bland annat hjälpledarutbildning, skolbesök och rastnärvaro, eftermiddags- och kvällssamlingar både som öppen verksamhet och gruppsamlingar.

Verksamheten har sin bas på Hörnan i centrum av Kyrkslätt, ett samlingsutrymme var ungdomsarbetsledaren och barnledaren har sitt arbetsrum. Även finska församlingens fostran har sina arbetsrum här.

Ungdomens Kyrkodagar – en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden

Vill du som är konfirmerad och under 30 år, vara en av Kyrkslätts svenska församlings unga representanter på UK 2022?  Anmäl då ditt intresse senast 10 december

Dagarna ordnas på Lärkkulla i Karis 20-23.1.2022 och mera om evenemanget kan du läsa via följande länk:  Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

Anna svarar på frågor och mer information på kommande

Karta över hur du kommer till Hörnan.
Här hittar du Hörnan

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan