Ungdomsarbetet i vår församling

 

Församlingens ungdomsarbete riktar sig till tonåringar och unga vuxna genom både samlande och uppsökande verksamhet. Till den här verksamhetsformen hör bland annat hjälpledarutbildning, skolbesök och rastnärvaro, eftermiddags- och kvällssamlingar både som öppen verksamhet och gruppsamlingar.

Verksamheten har sin bas på Hörnan i centrum av Kyrkslätt, ett samlingsutrymme var också ungdomsarbetsledarna tillsammans med övriga anställda inom fostran har sina arbetsutrymmen.

 

Karta till Hörnan
Här hittar du Hörnan