Ungdomsarbetet i vår församling

 

Församlingens ungdomsarbete riktar sig till tonåringar och unga vuxna genom både samlande och uppsökande verksamhet. Till den här verksamhetsformen hör bland annat hjälpledarutbildning, skolbesök och rastnärvaro, eftermiddags- och kvällssamlingar både som öppen verksamhet och gruppsamlingar.

Verksamheten har sin bas på Hörnan i centrum av Kyrkslätt, ett samlingsutrymme var ungdomsarbetsledaren och barnledaren har sitt arbetsrum. Även finska församlingens fostran har sina arbetsrum här.

Ungdomens Kyrkodagar – en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden

Vill du som är konfirmerad och under 30 år, vara en av Kyrkslätts svenska församlings unga representanter på UK 2022?  

Dagarna ordnas på Lärkkulla i Karis 21-24.4.2022 och mera om evenemanget kan du läsa via följande länk:  Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

Anmäl ditt intresse till Anna som också svarar på frågor. 

Temasången för UK 2022 har valts, den är Vår Gud ger oss frihet. Du kommer till den via länken/bilden nedan

Karta över hur du kommer till Hörnan.
Här hittar du Hörnan

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan