Hörnan

Sockenstugustigen 3 , 02400 Kyrkslätt

Lokalen är öppen när verksamhet pågår.

Hörnan

I Hörnan finns kontors- och samlingslokaler som främst används av svenska församlingen.

Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

ti 8.12 kl. 10.00 -13.00

Sockenstugustigen 3, 02400 Kyrkslätt

Grupp för daglediga

Kom med i vår grupp för daglediga på Hörnan!