Sankt Mikaels urnlund

Sankt Mikaels urnlund

Proststigen, 02400 Kyrkslätt

Sankt Mikaels urnlund är Kyrkslätts församlings nyaste begravningsplats. Den en hektar stora urnlunden finns på kyrkans nordöstra sida och invigdes 26.8.2001. Arkitekt Bey Heng som planerade området hade för avsikt att urnlunden skulle öppna sig som en famn för besökare som kommer från kyrkans håll. I mitten av begravningsplatsen finns ett kors och sju portar av granit som leder till begravningsplatsens olika avdelningar. Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy har stått för grönområdesplaneringen.

 

I urnlunden finns gravar för fyra urnor, två minneslundar, ett område för spridning av aska, ett kolumbarium och en skild avdelning för våra krigsveteraner.

 

Gravområdena är helt täckta med fleråriga växter. Således får ingenting planteras på gravarna. Begravningar utförs enbart i ofrusen mark. På vintern förvaras urnorna i skåp i kyrkans kapell.

 

I urnlunden finns ett stenbelagt område ämnat för blomsterarrangemang som läggs ned vid jordfästningarna. Tackstenarna är också avsedda att vara en minnesplats för avlidna som begravts i andra minneslundar eller på områden för spridning av aska.

 

Foto: Maria Castren