Lyktor och ljus ombedes att avlägsnas från gravgården till sommaren

Vi avlägsnar lyktor och ljus som inte sökts bort från gravgården i maj efter morsdagen.

Vi har inga förvaringsutrymmen för dem så de återvinns.

Man kan hämta ljus och lyktor till gravarna igen till allhelgonadagen när det är säsong för ljus och lyktor.

Bakgrunden till det här förfarandet

Det undras varför vi gör så här och varför vi inte meddelar alla specifikt.

Här några svar på frågorna.

Gravgårdarna snygga och städade

Alla anhöriga önskar att gravgården där en närstående har sin grav skulle vara så vacker och bra skött som möjligt.

Det här är vad vi eftersträvar också i Kyrkslätt. Gravgårdarna är vackra parkliknande helheter, där man kan ströva runt och tex i urnlunden gå runt bönestigen. Med att avlägsna lyktorna bidrar ni till att med oss se till att vi har en prydligare omgivning.

Grav-områdens värdighet

Förfarandet med att ta bort lyktorna och förvaringen av lyktorna hos de anhöriga är samma för alla. Bakom graven skall man inte heller förvara trädgårdsredskap eller mullsäckar för att kunna bibehålla gravgårdens värdighet.

 

Arbetssäkerhet / Skötsel av gravgården

Det funderas ofta varför man inte kan ha lyktorna under sommaren bakom gravstenen.

Gräsklippningen, som vi sköter utan avgift på alla gravar som har gräsyta och skötseln av urnlundens växter sköts bäst ifall anhöriga avlägsnat lyktorna till sommaren.  Lyktorna kan gå sönder när man trimmar/klipper gräs eller buskar med olika arbetsredskap. Arbetssäkerheten skall vara tryggad för sommarjobbarna från flygande metall och glassplitter.

Gravlyktorna syns inte alltid i buskarna och ifall det inte finns buskar bakom graven så kan er gravstens baksida vara någon annans framsida.

Brandsäkerhet

Under årens lopp har det flera gånger hänt att ett ljus antänt växtligheten på graven och runt den.

Somrarna är ofta heta och torra och risk för gräs/skogsbrand är väldigt stor.

På sommaren får man inte tända ljus på gravgården!!

Information om borttagande av lyktor och förbud för ljus.

Vi har inte information om vem som hämtat lyktor till graven, så därför kontaktar vi inte gravinnehavaren i ärendet.

I många fall har vi ingen kontaktperson eller ens innehavare till gravarna eller aktuella kontaktuppgifter till dessa.

Vi har satt info lappar på gravgårdarna och hoppas dessa skulle ses av så många som möjligt.

År 2024 tar vi endast bort söndriga lyktor och alla ljus från gravarna eftersom det här är nytt för de flesta.

Vad händer med lyktorna som inte avlägsnats från graven

Från och med 2025 kommer vi att avlägsna lyktorna enligt anvisningarna från gravarna och återvinna dem.

Fasta lyktor

Lyktor som inte går att ta löst sådana som stenfirmorna satt fast på stenen eller dylikt får stå kvar men vi är inte och ansvarar för dem om de går sönder. Och man får inte tända ljus i dem på sommaren.

Görs det så här på andra gravgårdar?

Samma anvisningar finns på andra gravgårdar också, med olika anvisningar och tillvägagångssätt.