Lediga jobb

Lediga jobb i samfälligheten finns på Kyrkans rekryteringssidor.

Alla lediga jobb i kyrkan finns på evl.fi-nätsidorna.


Vid Kyrkslätts kyrkliga samfällighet lediganslås en befattning som

BYGGMÄSTARE / TEKNISK DISPONENT

Till dina huvudsakliga uppgifter hör att organisera fastigheternas reparations- och underhållsarbeten och att planera och övervaka reparationsarbetena. Du ansvarar för uppgörande av fastigheternas underhållsprogram, förverkligande av organiseringen av servicearbeten och mottagandet av fastigheternas felanmälningar via elektroniskt anmälningssystem. Till dina uppgifter hör planering av små och medelstora reparations- och byggnadsarbeten, anskaffning och anbudsförfaranden samt beredande av entreprenadavtal. Du deltar även i uppgörandet och uppföljningen av budgeten för reparationsarbetens och investeringsprojektens del.

Behörighetskraven är byggmästare YHS, byggnadsingenjör YHS eller annan lämplig utbildning. Enligt Kyrkslätts kyrkliga samfällighets språkstadga bör den som väljs ha goda muntliga och skriftlig kunskaper i finska samt tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Du behöver också kunskaper i engelska. Arbetet kräver användning av egen bil. Du arbetar självständigt som sakkunnig och din förman är fastighetchefen. Den som väljs måste vara medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan.Vi förutsätter tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter för minst 3-5 år.

Du bör ha genuint intresse för byggnadshistoriska objekt och förståelse för beskyddade byggnaders reparationsverksamhet. Du är samarbetsvillig, söker aktivt lösningar på problem och planerar på långsikt. Du kan utvärdera och utveckla ditt eget arbete men även att arbeta i team är naturligt för dig. För att sköta uppgiften behövs det utmärkta datakunskaper. Du bör också ha förmåga att producera flytande text inom det egna arbetsområdet. Kännedom om offentlig förvaltning och församlingsvärld är till fördel för att sköta arbetet. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av att skapa serviceprogram och fastighetsdatasystem samt användning av elektronisk servicebok.

Arbetet inleds 1.6 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Du kan även komma med eget löneanspråk.

Ansökan inlämnas elektroniskt via rekryteringssystemet KirkkoHR senast 20.5.2018 kl 16.00. Tilläggsinformation ger fastighetschef Anna Antikainen, tfn 040 759 7750 och ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius, tfn 040 824 3675.