Bokning av utrymmenBild av kalender.

För kyrkligar förrättningar bokas utrymmen från församlingarnas kanslier

Från Kyrkslätts samfällghet kan man hyra olika utrymmen för t.ex. konserter, möten, utbildningar och gruppaktiviteter. Bokningar och ytterligare information må-fre kl. 10-14 telefon 040 709 4389.

Räfsö lägercentrums bokningar www.rafso.fi

Användningsavgifter för utrymmen här