Område för spridning av avlidnas aska i havet

I Kyrkslätt kan askan efter avlidna förutom på begravningsplatserna och i urnlundarna spridas i havet i Porkalas vackra skärgård, nära Räfsö.

Vattenområdet som ägs av Kyrkslätts kyrkliga samfällighet är godkänt som askspridningsområde. När man sprider askan ska man beakta följande:

  • Aska får endast spridas när det är öppet vatten.
  • Askan sprids från en båt, över relingen, cirka 30 cm från vattenytan för att det inte ska damma.
  • När man planerar att sprida askan ska man utreda vindförhållandena.
  • Man ska beakta vindriktningen och vindstyrkan när man sprider askan.

I samband med askspridningen är det tillåtet att lägga ned enstaka blommor. Blombuketter, blomsterarrangemang, kransar eller andra föremål som inte förmultnar eller som förmultnar långsamt får inte läggas ned i havet.

De anhöriga kan ordna transporten till askspridningsplatsen själva. Man kan fråga efter avgiftsbelagda transportservice genom att kontakta Räfsö lägercentrum, rafsonleirikeskus@evl.fi.
Avgiftstaxan till askspridningsområdet är 300 euroa och varar ca 1 timme.

Sista söndagen i augusti är alltid reserverad för askspridning.

Man ska meddela det krematorium som kremerar den avlidna var askan placeras bestående. Vi önskar att man även meddelar Kyrkslätts kyrkliga samfällighets begravningstjänster om att askan sprids.

Enligt begravningslagen kan askan efter en avliden spridas i naturen, exempelvis på ett vattenområde, med tillstånd av den som äger eller innehar platsen. Gemensamma kyrkofullmäktige har 11.12.2018, § 17, beslutat godkänna att askan efter avlidna kan spridas på följande vattenområde som ägs av Kyrkslätts kyrkliga samfällighet: området öster om Räfsö, utanför Sälberget, koordinaterna N59°59´585 E24°30´388, enligt bifogade karta.

Kartan om askspridningsområde.