Kontaktuppgifter till Räfsö lägercentrum

Kontaktuppgifter gällande Räfsö lägercentrum först rafsonleirikeskus@evl.fi (eller Ben Rejström 0401397729)


Ben Rejström

Lägercentrums föreståndare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde