Kontaktuppgifter till Räfsö lägercentrum

Kontaktuppgifter gällande Räfsö lägercentrum först rafsonleirikeskus@evl.fi (eller Ben Rejström 050 533 2369)


Ben Rejström

Biträdande lägercenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde


Jesse Tuononen

Biträdande lägecenter värd, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet

lägercentertjänster, Räfsö lägerområde