Kyrkslätts kyrkas byggnadshistorisk inventering är publicerad

Byggnadshistorisk inventering för Kyrkslätts kyrka blev klar i april 2019. Inventeringen gjordes av Mikko Bondorff och Kati Winterhalter från Arkitektbyrån Okulus Oy. Inventeringen behövs för planering av renovering av skyddade byggnader. Det är viktigt att känna till byggnadens nu läget och de olika skeden i historian.

Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt är skyddad enligt kyrkolagen. För att kunna göra väsentliga ändrings-, renoveringsarbeten behövs ett utlåtande från Museiverket och tillstånd från Kyrkostyrelsen. Via undersökningen har man nytta också med tanke på service och underhållande av byggnaden. Man behöver bekanta sig ordentligt i byggnaden, för att kunna förstå dens många hundra år gamla egenskaper. Förra gången Kyrkslätts kyrka renoverades var på 1990-talet, och nu är en ny renovering i siktet.

Du kommer till Publikationen via denna länk

Inventeringen är skriven på Finska, men mycket innehållsrik med massor detaljer och bilder från de olika skeden under årens gång.

Blanketten för att beställa byggnadshistoriska inventeringen