Råkulla begravningsplats

Råkulla begravningsplats

Överbyvägen, 02400 Kyrkslätt

Råkulla begravningsplats ligger i centrum invid Överbyvägen. Den gamla delen av begravningsplatsen invigdes 15.5.1910. Där finns också ett separat litet område för urnor. Då begravningsplatsen fylldes i början av 1980-talet blev man tvungen att utvidga den. Den gräsbeklädda begravningsplatsen planerades av Miljöbyrån Ab. Området invigdes 11.9.1983. Begravningsplatsens totala areal är ca 4 hektar.

 

Nya gravplatser säljs på den utvidgade delen. På området finns djupa och grunda gravar samt urngravar. En djup grav är en grav för två kistor på varandra, djupet är 210 cm. En grund grav är en grav för en kista, djup 150 cm. En urngrav är en grav för nio urnor.

 

På den utvidgade delen finns också en minnessten för avlidna som begravts på annan ort där man kan tända ljus till minne av sina anhöriga.

 

År 1995 såldes 135 gravplatser, dvs. avdelning 19, till Centralfonden för Islam (Islam-Keskussäätiö). De lediga platser som finns där är reserverade för muslimer bosatta i Kyrkslätt. Gravplatserna handhas av Centralfonden för Islam. Frågor om dessa gravplatser kan riktas till stiftelsen.

 

Foto: Johanna Lahtinen

Läge på kartan