Allmänt om begravning och begravningsväsendet

 

I Finland är begravning en samhällelig uppgift, som via lagstiftningen överlåtits att skötas av den evangelisk-lutherska kyrkan.

 

Om begravningen stadgas i begravningslagenÖppna länk i ny flik och kyrkolagenÖppna länk i ny flik. Dessutom finns bestämmelser om Kyrkslätts begravningsplatser i reglementet för begravningsväsendet och dispositionsplanen för begravningsplatserna.

 

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

 

Vid begravning är utgångspunkten att religionsfrihet råder samt jämlik och värdig behandling.

 

Kyrkslättsbor har rätt att bli begravda på Kyrkslätts kyrkliga samfällighets begravningsplatser, och gravplats överlåts i samband med dödsfall. Också de som inte är ortsbor kan begravas i graven, om det finns gravplats i en tidigare överlåten grav.

 

Priset för gravsättning är samma för alla Kyrkslättsbor.

 

Krigsveteraner samt deras makar erhåller begravningsväsendets tjänster gratis.

 

Uppgifter om begravningar kan erhållas t.ex. från Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sidor www.evl.fi jordfästningÖppna länk i ny flik.