Gravärenden

 

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

Vi betjänar alla Kyrkslättsbor  i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplatser, t.ex

  • försäljningen av gravplatser
  • reservering av tider för urnebisättning
  • ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter
  • godkännande av gravvårdar
  • beställningar av iståndsättning av gravar och
  • sommarskötsel.

Kontaktuppgifter  för kyrkliga samfällighetens Gravbyrå:

Urnlundens blommande växter

Telefon  040 585 5688

e-post kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi

Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt

Servicetider:

1.6.-31.8. vardagar må-to 9.30- 11.30  och 12.30 -15. Fredagar stängt.

 

Jordfästningstid och plats för minnesstunden (om den hålls i samfällighetens lokaler) beställs via kyrkoherdeämbetet i församlingen.

Foto: Timo Hormio