Gravärenden

 

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

Vi betjänar alla Kyrkslättsbor  i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplatser, t.ex

  • försäljningen av gravplatser
  • reservering av tider för urnebisättning
  • ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter
  • godkännande av gravvårdar
  • beställningar av iståndsättning av gravar och
  • sommarskötsel.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för kyrkliga samfällighetens Gravbyrå:

Urnlundens blommande växterFörsamlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt

1.6.–31.8. öppet vardagar må-to 9.00–11.30 och 12.30–15.00.

1.9.-31.5. öppet vardagar må-to 9.00–15.00

Fredagar stängt.

Telefon  040 585 5688
e-post
kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi

 

Jordfästningstid och plats för minnesstunden (om den hålls i samfällighetens lokaler) beställs via kyrkoherdeämbetet i församlingen.

Foto: Timo Hormio