Gravärenden

 

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

Vi betjänar alla Kyrkslättsbor  i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplatser, t.ex

  • försäljningen av gravplatser
  • reservering av tider för urnebisättning
  • ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter
  • godkännande av gravvårdar
  • beställningar av iståndsättning av gravar och
  • sommarskötsel.

Kontaktuppgifter för kyrkliga samfällighetens Gravbyrå:

Urnlundens blommande växter

Telefon  040 585 5688

e-post kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi

Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Servicetider:

Öppenhållningstider  må-ti 9-12  och 13-15. 

Ons. 13-15

To endast per telefon 9-12 o. 13-15

Fredagar stängt. 

 

 

 

 

 

Jordfästningstid och plats för minnesstunden (om den hålls i samfällighetens lokaler) beställs via kyrkoherdeämbetetÖppna länk i ny flik i församlingen.

Foto: Timo Hormio

 

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats