Församlingens begravningstjänster

 

Personalen på gravbyrån betjänar i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplatser.

Gravbyrån sköter försäljningen av gravplatser, reservering av tider för urnebisättning, ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter, godkännande av gravvårdar samt beställningar av iståndsättning av gravar och sommarskötsel.

Jordfästningstid och plats för minnesstunden (om den hålls i samfällighetens lokaler) beställs via kyrkoherdeämbetet i församlingen.

 

Gravbyråns kontaktuppgifter och öppethållningstider:Urnlundens blommande växter

Församlingsvägen 1, 02400 Kyrkslätt

tfn 040 585 5688, fax (09) 853 3169

 

Öppet vardagar må-to 9.00–15.00.

Sommartid 1.6–31.8 öppet vardagar må-to 9.00–11.30 och 12.30–15.00.

Fredagar stängt.

 

 

Kuva: Timo Hormio

 

Trädgårdsmästare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Byråsekretarare, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

begravningstjänster, registratur, ärendehanteringstjänster

Ekonomisakkunnig, Kyrkslätts kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster

ekonomitjänster