Gravärenden

 

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

Vi betjänar alla Kyrkslättsbor  i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplatser, t.ex

  • försäljningen av gravplatser
  • reservering av tider för urnebisättning
  • ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter
  • godkännande av gravvårdar
  • beställningar av iståndsättning av gravar och
  • sommarskötsel.

Kontaktuppgifter för kyrkliga samfällighetens Gravbyrå:

Urnlundens blommande växter

Telefon  040 585 5688

e-post kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi

Kyrkstallsvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Servicetider:

Öppenhållningstider  må-ti 9-12  och 13-15. 

Ons. 13-15

To endast per telefon 9-12 o. 13-15

Fredagar stängt. 

 

 

 

 

 

Jordfästningstid och plats för minnesstunden (om den hålls i samfällighetens lokaler) beställs via kyrkoherdeämbetetÖppna länk i ny flik i församlingen.

Foto: Timo Hormio

 

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats