Kyrkslätts församlingars kyrkor och kapell

Kyrkslätts församlingar har tre kyrkor: den gamla stenkyrkan i Kyrkslätts centrum, den moderna Masaby kyrka och Haapajärvi träkyrka. Dessutom finns det på Räfsö lägerområde en lägerkyrka i form av en kåta som uppkallats efter Sankt Nikolaus. På Kyrkslätts område ligger även garnisonskyrkan Obbnäs Havskapell som ägs av finska staten.

Begravningskapellet ligger i norra Kyrkslätt invid Haapajärvi begravningsplats. Jordfästningarna för begravningsplatserna i centrum hålls i huvudkyrkan.