Hindersprövning

Man ansöker om hindersprövning antingen i brudens eller brudgummens församling eller hos magistraten.
Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg, som  fås tidigast 7 dagar efter att ansökan inkommit och är i kraft i 4 månader.
När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från församlingskansliet eller få det hemskickat per post till angiven adress.

Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Man kan sätta igång hindersprövningen genom att tillsammans besöka pastorskansliet för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning.

Man kan också fylla i blanketten för ansökning om hindersprövning hemma och posta den till pastorskansliet. Om man väljer att fylla i blanketten hemma ska underskrifterna bestyrkas av två vittnen.

Blanketten hittar du här

Du kan göra hindersprövningen elektroniskt via denna länk.

Bild på två ringar och hindersprövnings blanketten.

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Tag kontakt

Kansliföreståndare
Församlingsarbetets specialtjänster Personaltjänster

Arbetsdagar må-ons