Det finns tre församlingshem i Kyrkslätt: i centrum, Masaby och Veikkola.