Kyrkslätts gamla begravningsplats

Kyrkslätts gamla begravningsplats

Stallsbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Kyrkslätts gamla begravningsplats har under århundradens gång tagit form intill S:t. Mikaels kyrka, som härstammar från 1200–1300-talet. Det exakta årtalet för grundandet av kyrkan kan inte fastställas. Begravningsplatsen omfattar ca 2,5 hektar. På kyrkans gård finns ett separat område för hjältegravar som omfattar 127 gravar och en stor minneshäll. Minneshällen har planerats av professor Lennart Segerstråle och arkitekten Olof Hansson. Intill kyrkan finns också en minnesstaty över striderna vid Sigurds 1918 och ett minnesmärke för de avlidna som blev kvar i Karelen. På begravningsplatsen finns dessutom ett minnesmärke för de avlidna, vars gravplats inte hittats efter Porkalaparentesen och för avlidna begravda på annan ort.

 

På den gamla begravningsplatsen begravs för närvarande bara urnor i de gamla släktgravarna.

 

 

 

 

 

Foto: Timo Hormio

Läge på kartan