Afrikanskt landskap i solsken.

Mission och utvecklingsarbete

När vi människor upplever något viktigt vill vi dela med oss av detta. Mission handlar om att dela med sig av sina erfarenheter av Guds godhet mot oss.

Som kristna är vi kallade till detta. Det mesta som sker i församlingen är egentligen mission även om vi mera sällan tänker på det.

Församlingen har dock grupper och evenemang där missionen mera betonas. Församlingen stöder också mission utomlands.

Missionsring


Genom att kontakta missionsteologen kan du få missionärernas rundbrev hemskickade kostnadsfritt. I breven berättar missionärerna om sitt arbete och om aktuella böneämnen.