Afrikanskt landskap i solsken.

Mission och utvecklingsarbete

När vi människor upplever något viktigt vill vi dela med oss av detta. Mission handlar om att dela med sig av sina erfarenheter av Guds godhet mot oss.

Som kristna är vi kallade till detta. Det mesta som sker i församlingen är egentligen mission även om vi mera sällan tänker på det.

Församlingen har dock grupper och evenemang där missionen mera betonas. Församlingen stöder också mission utomlands.

Måndagsgruppen

Måndagsgruppen samlas på församlingshemmet måndagar kl.10-13.

Taxiskjuts hemifrån ordnas vid ca. vartannat grupptillfälle. Måndagsgruppen arbetar för Finska Missionssällskapets missionärer och för deras fadderbarnsverksamhet, Rainbow-skolan i Tanzaniet.

Arbetsformerna är handarbete, lotterier, information (t.ex. besök av missionärer) och kamratskap till stöd i vardagslivet. Försäljning och basarer.

Missionsring


Genom att kontakta missionsteologen kan du få missionärernas rundbrev hemskickade kostnadsfritt. I breven berättar missionärerna om sitt arbete och om aktuella böneämnen.

Kaplan

Lediga dagar i regel må-ti

Jag är uppvuxen i Esbo, TD, Pek och barnträdgårdslärare.  Har arbetat som präst sedan 2008 i Grankulla och Helsingfors och är kaplan i Kyrkslätt från 1.7.2017

Promenera – och gör gott!

 

Kyrkslätts svenska församling startar i höst en promenadgrupp som samtidigt tänker på andras välmående.

För varje promenerad kilometer får deltagarna ge en valfri summa till något gott ändamål som vi kommer överens om, t.ex. trädplantering, skolböcker eller moderskapsförpackning i ett land som Finska Missionssällskapet samarbetar med.

I sommar har redan en moderskapsförpackning ”promenerats in” i Norra Kyrkslätt. Gruppen i centrum startar från församlingshemmet, Församlingsvägen 1, kl. 15.00-ca 16.15 följande onsdagar: 5.9, 19.9, 3.10, 24.10, 7.11 och 21.11. Helena Rönnberg drar gruppen. Vi går ca 3-4 km i lugn takt med promenadstavar eller utan. Gruppen i Norra Kyrkslätt leds av Inger Lith, kontakta henne för närmare information om dagar och tider på tfn 044-2581946.

 

Global aktion – i en värld full av plast

 

Torsdag 25 oktober kl. 18 hålls en temakväll om plast i Masaby kyrka. Vår miljö har länge lidit av platsskräp, inte minst i våra hav. Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska Missionssällskapet håller en temaföreläsning kring plast och ger tips på hur vi kan minska vår användning. Under kvällen serveras rättvisemärkt te med tilltugg för en frivillig avgift.

Anmäl dig på förhand till församlingens kansli senast 18.10, tfn 09-80508292 (må-to kl. 9-15) eller e-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi