Ekonomi

Kyrkslätts kyrkliga samfällighets (församlingsekonomins) inkomster utgörs till största delen av den kyrkoskatt som församlingarnas medlemmar betalar samt av statsbidraget som betalas ut för de samhälleliga uppgifter som samfällighet sköter. Dessutom fås inkomster från verksamhetsavgifter samt hyres- och placeringsintäkter.

Om de samhälleliga uppgifterna stadgas i lagen. Samhälleliga uppgifter är begravningsväsendet, uppgifter som gäller att föra befolkningsregistret samt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och inventarier.

Församlingsekonomins inkomster får endast användas för församlingarnas verksamhet och samfällighetens samhälleliga uppgifter.

Budget 2024, verksamhets- och ekonomiplan 2025-2026 (PDF)

Läs samfällighetens Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 (PDF) 

En bild på Kyrkslätts kyrka och klocktornet från torg sidan