Rättvis handels församling

Kyrkslätts församlingar är Rättvis handels församlingar

Genom att använda Rättvisa produkter är våra församlingar involverade i att säkerställa en bättre inkomst för småbrukare i utvecklingsländer, lika så ge möjligheten att bestämma över sina egna liv. Genom att använda rättvisa produkter tar vi också ansvar för miljön.

Vi använder alltid Rättvist -kaffe, te och socker i vår verksamhet och under personalenspauser. Om möjligt föredrar vi också rättvist producerade frukter och rosor samt andra produkter.

Vi informerar om aktuella Rättvis handels evenemang och kampanjer på våra hemsidor och via sociala medier.

Logo om rättvis handel församling

Du kan följan med de nyaste händelser bland rättvis handel på deras Facebook sida - Fairtrade Finland