Familjerådgivningen i Kyrkslätt

I familjenrådgivningen kan man diskutera ärenden som gäller parrelationer, familj och personliga livet. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller med din familj.

Diskussion förs till exempel vid kriser inom samliv, familjeproblem eller ärenden som berör skillsmässor.


Familjerådgivarna har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria. Familjerådgivningscentralen betjänar i första hand personer bosatta i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

Tidsbokning per telefon  0400 889 315, måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11. Om du vill, kan du lämna dina kontaktuppgifter till svararen, så kontaktar vi dig.

Familjerådgivningens mötestider är i huvudsak kl. 8-16.

Adressen i centrum är Eriksberget 4. I Veikkola finns mottagningen i Veikkola församlingshem, Sportstigen 1.

Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster