Familjerådgivningen i Kyrkslätt

I familjenrådgivningen kan man diskutera ärenden som gäller parrelationer, familj och personliga livet. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller med din familj.

Diskussion förs till exempel vid kriser inom samliv, familjeproblem, sexualitet eller ärenden som berör skillsmässor.

Familjerådgivningscentralen betjänar i första hand personer bosatta i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.

Vi erbjuder samtalshjälp och tidsbeställning via numret 0400 889 315 måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11.  Obs! Vi har julpaus 22.12.-1.1.

Du kan diskutera om din parrelation, familj och människorelationer med familjerådgivaren. Du kan lämna dina kontaktuppgifter på svararen och då kontaktar en familjerådgivare dig. 

Vi träffar kunder via videoförbindelse, telefon och på mottagning.

Diskussionstider som erbjuds av familjerådgivning är vanligtvis mellan kl. 8-16.

Adressen i centrum är Eriksberget 4. I Veikkola finns mottagningen i Veikkola församlingshem, Sportstigen 1.

Läs artikeln Se det goda i parförhållandet.

Tag kontakt

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11