Familjerådgivningen i Kyrkslätt

När det är svårt i äktenskapet, parrelationen, familjen eller i samband med livets olika kriser hjälper det ofta att tala med någon utomstående. Familjerådgivningen stöder och hjälper vid problem i familjen och parrelationen och i andra livskriser. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller med din familj. Tillsammans söker vi möjligheter och lösningar till din situation.

Tidsbokning: 0400 889 315. Bäst når du oss måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.

Familjerådgivarna har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria. Familjerådgivningscentralen betjänar i första hand personer bosatta i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå.

Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster

Tidsbokning: 0400 889 315. Bäst når du oss måndagar kl 13-14 och torsdagar kl 10-11.

Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster