Familjerådgivningen i Kyrkslätt

I familjenrådgivningen kan man diskutera ärenden som gäller parrelationer, familj och personliga livet. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller med din familj.

Diskussion förs till exempel vid kriser inom samliv, familjeproblem, sexualitet eller ärenden som berör skillsmässor.

Familjerådgivningscentralen betjänar i första hand personer bosatta i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. Familjerådgivarna har tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.

Vi erbjuder samtalshjälp och tidsbeställning via numret 0400 889 315

måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11

Du kan diskutera om din parrelation, familj och människorelationer med familjerådgivaren. Du kan lämna dina kontaktuppgifter på svararen och då kontaktar en familjerådgivare dig. 

Du kan också lämna dina kontaktuppgifter med denna blankett.

Vi träffar kunder via videoförbindelse, telefon och på mottagning.

Diskussionstider som erbjuds av familjerådgivning är vanligtvis mellan kl. 8-16.

Adressen i centrum är Eriksberget 4. I Veikkola finns mottagningen i Veikkola församlingshem, Sportstigen 1.

Parrelationskurs på hösten 2022

Sommaren 2022 är familjerådgivningens tidsbeställning stängd  4.-8.7. (vecka 27) samt  8-12.8. (vecka 32) Om du skickar blanketten för att bli kontaktad under dessa veckor, skall vi ringa tillbaka följande vecka.

Läs artikeln Se det goda i parförhållandet.

Tag kontakt

Familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Ledande familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
måndagar kl. 13-14 och torsdagar kl. 10-11