Kyrkslätts svenska församling och Kyrkslätts kyrkliga samfällighets tillgänglighetsutlåtande

URL-adress: https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi

Kyrkslätts svenska församling och Kyrkslätts kyrkliga samfällighet strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Förbättrandet av sidornas användning och anpassningen till aktuella tillgänglighetsstandarder pågår kontinuerligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Kyrkslätts svenska församlings och Kyrkslätts kyrkliga samfällighets nätsidor och är gjord 23.9.2020

 

Den digitala tjänstens utrymme

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet

Sidan uppfyller de tekniska krav delvis förtillfället

Nuvarande innehållets överensstämmelse

Delvis överensstämd: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullt ut.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll

Användare kan fortfarande stöta på problem på sidorna. Här följer en beskrivning av kända problem kring tillgängligheten. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar problem som inte finns nämnda.

Tekniska brister

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden: webbläsarens användning i blanketternas formulärfält, länkarnas fokusering eller visuella förstärkning, sidornas huvudrubriker eller rubrikernas titelfält saknas, ifram beskrivningar fattas och i att förbigå innehåll som upprepas med hjälp av webbläsaren. 

Vi strävar efter att korrigera våra brister före slutet av januari 2021.

Video

En del av videorna som finns på sidorna har inte textning eller är på ett annat språk. Vi strävar att alla våra videon har textning till slutet av januari 2021.

Bildernas alternativa texter (alt-text)

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter så snart som möjligt.

Söndriga länkar

På våra sidor kan finnas söndriga länkar. Vi korrigerar dem genast när vi reagerar på dem. Kontakta oss om du stöter på en söndrig länk.

Bristande H1-rubriker

Alla våra sidor har H1-rubriker och H2, H3 om det behövs. Vi strävar till att använda bara H1 och H2. Om du stöter på någon sida som saknar H1, ber vi dig vara i kontakt med oss.

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Alla dokument som finns på våra sidor är för tillfället inte tillgängliga. Vi korrigerar och gör dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister.

Färgkontraster

På våra sidor är inte färgkontrasterna på alla punkter enligt WCAG-standard. Vi korrigerar så snart som möjligt. Jobbet görs tillsammans med finska församlingen och samfälligheten.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki

Rubrikernas nivå på vår sida granskas och korrigeras som bäst. Vår avsikt är att rubriknivåerna används logiskt och i ordning. Det betyder att under huvudrubriken är den fösta nivåns underrubrik och under dessa bara rubriker av lägre nivå. Rubrikhierarki och mellanrubriker är inte beaktade enligt detta på alla ställen på vår sida. Vi beklagar och strävar till att korrigera detta så snart som möjligt.

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • Javascript

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Kyrkslätts svenska församling och Kyrkslätts kyrkliga samfällighet bedömer den här sidans tillgänglighet på följande sätt.

  • Självvärdering: organisationen har utvärderat internt

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Låt oss veta och vi korrigerar bristerna.

Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • Telefon: +358 (09) 6182 4000
  • E-post: Kirjaamo.kirkkonummi@evl.fi
  • Postadress: Församlingsvägen 1 (PB 26), 02401 Kyrkslätt

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverket. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverket sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

​​​​​​​