Mikaelikörens medlemmar framme vi altaret i domkyrkan i Haapsalu.

Musiken i församlingen

Kyrkslätts svenska församlings kantor Susann Joki ansvarar för musiken vid gudstjänster, vigslar och jordfästningar. Musiken spelar en stor roll i gudstjänstlivet och är varierande under årets olika högtider. I de olika förrättningarna kan musiken vara jätte varierande allt från psalmer till personernas favorit sånger av olika slag. Det är viktigt att komma ihåg att diskutera med kantorn om de olika önskemålen gällande sången och melodier på olika ställen.

Förutom musiken i gudstjänsterna och på förrättningarna har vi också Mikaelikören som är församlingens kyrkokör, dessutom har vi en projektkör, The Daisies. De tre barnkörerna Vox Mini, Vox Iuventus och Vox Nova övar under ledning av Helena Björk.

Församlingen ordnar eller är med som arrangör under årets gång i många olika musik evenemang och konserter.

Tag kontakt

Kantor

Mina lediga dagar är oftast måndagar och tisdagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening.