Gemensamma kyrkofullmäktige 2019 - 2022

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokollÖppna länk i ny flik

ordförande: Jaakko Rahja

vice ordförende: Viveca Lahti

Kirkkonummen suomalainen seurakunta (31)

Kyrkslätts svenska församling
(10)

Fager-Pintilä Rose-Marie
Glans Tarja
Hyvärinen Tuovi
Javanainen Lasse
Korkeasalo Riitta
Kujasalo Päivi
Kukko Antero
Lankia Eero
Lemberg Raija
Lindqvist Jooa
Liimatainen Jukka
Lumijärvi Johanna
Miettinen Virpi
Miettinen Risto
Musikka Eila
Nissilä Satu
Nyman Hannu
Oksanen Heikki
Oravala Anja
Palovaara Wilhelmiina
Rahja Jaakko
Riihimäki Vesa
Riihitammela Paavo
Riipinen Leena
Salmi Pirjo
Salonen Antti
Simanainen Saija
Sinisalo Pekka
Sivonen Risto
Tarkka Juha
Vuorela Arto

Gustafsson Stefan
Hedberg Christer
Hellström Gunnel
Kajanti Carl-Johan
Kalmari Bodil
Lahti Viveca
Lindholm Bengt
Nurmi Gitty
Nyberg Stig-Johan
Taubert Håkan
 

 

 

                               

                                

                                

                                

Gemensamma kyrkofullmäktige

Högsta beslutsorgan är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs i kyrkovalet vart fjärde år. Till gemensamma kyrkofullmäktige hör 41 medlemmar, som väljs från vardera församlingen enligt deras medlemsantal.

Till gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste uppgifter hör att göra upp gemensam strategi för tyngdpunkterna i verksamheten, att godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för ett verksamhetsår i gången och att bekräfta verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år.  Dessutom gör kyrkofullmäktige en del beslut som de enligt lagen har ensam beslutsrätt till, som t.ex. försäljning av fastigheter och grundande av nya befattningar.

Gemensamma kyrkofullmäktige möts ca 6 gånger i året.  De behandlar ärenden som gemensamma kyrkorådet bereder och föredrar. En ordförande vald av fullmäktige leder mötet. Ordförande väljs turvis från respektive församling.