Gemensamma kyrkofullmäktige 2015 - 2018

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll

 

ordförande:  Liisa Sirkkola

vice ordförende:  Viveca Lahti 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Kyrkslätts svenska församling

Elo Minna 

Elonsalo Raimo

Fager-Pintilä Rose-Marie 

Harinen Ari

Haukijärvi Eino

Heinonen Ossi

Hätönen Tuija

Kiuru Jaana

Koljonen Kauko

Kujasalo Päivi

Lankia Eero

Lemberg Raija

Liimatainen Jukka

Lumijärvi Johanna

Miettinen Risto

Miettinen Virpi

Niiniaho Tiina

Ohvo Toni

Pentikäinen Tuomo

Piili Noora

Päivänsalo Ville

Rahja Jaakko  

Riihitammela Paavo

Riipinen Leena

Salmi Pirjo

Salonen Antti

Simanainen Saija

Sirkkola Liisa

Sivonen Risto

Terho Suvi

Vanhamäki Veikko

Björkqvist Eja

Ehrnstén Viveka 

Hellström Gunnel

Kajanti Carl-Johan 

Kalmari Bodil

Lahti Viveca

Lindholm Bengt

Nurmi Gitty

Taubert Håkan 

Vasenius Thomas

 

 

        

                                                                 

                                                       

                                                                           

                                     

                                                                      

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Gemensamma kyrkofullmäktige

Högsta beslutsorgan är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs i kyrkovalet vart fjärde år. Till gemensamma kyrkofullmäktige hör 41 medlemmar, som väljs från vardera församlingen enligt deras medlemsantal.

Till gemensamma kyrkofullmäktiges viktigaste uppgifter hör att göra upp gemensam strategi för tyngdpunkterna i verksamheten, att godkänna verksamhets- och ekonomiplanen för ett verksamhetsår i gången och att bekräfta verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år.  Dessutom gör kyrkofullmäktige en del beslut som de enligt lagen har ensam beslutsrätt till, som t.ex. försäljning av fastigheter och grundande av nya befattningar.

Gemensamma kyrkofullmäktige möts ca 6 gånger i året.  De behandlar ärenden som gemensamma kyrkorådet bereder och föredrar. En ordförande vald av fullmäktige leder mötet. Ordförande väljs turvis från respektive församling.