Anmälningsformulär för både Tryggare församling och Område fritt från diskriminering

Använd detta formulär för att rapportera dina observationer eller erfarenheter av mobbning, trakasserier eller diskriminering i Kyrkslätts församlingas  utrymmen, verksamhet eller sociala medier. Din respons är viktig, för att vi kan vara en tryggare församling i framtiden. Responsen behandlas konfidentiellt. Responsen tas emot av församlings kyrkoherde.

Anmälningsformulär för både Tryggare församling och Område fritt från diskriminering

Informationen du ger i formuläret är viktigt, så att vi kan reagera i de olika situationerna, som saken gäller