Församlingens samarbete med lokala scouter

Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter. Kåren grundades år 1959, av kyrkoherde Eric Henricson, för att vara en del av församlingens ungdomsarbete. Numera är kåren en självständig registrerad förening och har verksamhet i centrum av Kyrkslätt samt i Masaby. Scoutideologin och den kristna tron har mycket gemensamt. Den gemensamma grogrunden ger många möjligheter för scoutingen och den kristna kyrkan att tillsammans tjäna skapelsen och Gud. Kårens andliga fostran utgår från den evangelisk-lutherska bekännelsen men också så att enskilda medlemmars religiösa övertygelse respekteras.

Ledarrekreation för ortens scoutledare 4.5.2024 kl.17-19

Tillsammans med Kirkkonummen suomalainen seurakunta arrangeras en tvåspråkig ledarrekreationskväll på Hörnan. Vi bjuder på umgänge och middag.

Anmäl dig senast 30.4 här. 

 

KITT/HÅSE evenemang ons 23.10.2024 kl.18-20

Kom med och träffa andra spejarscouter!

Tillsammans med Kirkkonummen suomalainen seurakunta arrangeras en tvåspråkig träff för alla spejarscouter i Kyrkslätt. Spejarscouternas ledare är också välkomna med. Vi samlas i centrum. Församlingarna bjuder på något smått ätbart. Mer info inom kort!

Scoutprogrammet i Finland erbjuder verksamhet för sex olika åldersgrupper. Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna riktar sig till elever i grundskolan. De har veckovisa möten där de får lära sig scoutfärdigheter och samarbete. Explorerscouter och roverscouter är grupper för ungdomar och unga vuxna, de tränar samt utvecklar sitt ledarskap genom olika ansvarsuppdrag i kåren. Familjescoutverksamheten riktar sig till barnfamiljer med barn under skolåldern. Utfärder, läger och övriga scoutevenemang utgör en väsentlig del av kårens verksamhet.

 

Scoutkårer tar emot nya medlemmar i alla åldrar. Nya ledare välkomnas oberoende av ålder eller tidigare scouterfarenheter. Allt som behövs är ett genuint intresse av att ordna meningsfull verksamhet för barn och unga. 

Leta efter en lämplig kår via Finlands Scouters kårsökning.Öppna länk i ny flik

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting och vår vänförsamling Risti kogudus. Jag fungerar också som miljöansvarig i församlingen.