Församlingens samarbete med regionala scouter

Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter. Kåren grundades år 1959, av kyrkoherde Eric Henricson, för att vara en del av församlingens ungdomsarbete. Numera är kåren en självständig registrerad förening och har verksamhet i centrum av Kyrkslätt samt i Masaby. Scoutideologin och den kristna tron har mycket gemensamt. Den gemensamma grogrunden ger många möjligheter för scoutingen och den kristna kyrkan att tillsammans tjäna skapelsen och Gud. Kårens andliga fostran utgår från den evangelisk-lutherska bekännelsen men också så att enskilda medlemmars religiösa övertygelse respekteras.

YouTube-video
YouTube-video

Scoutmässan 2020 ersattes med en hälsningsvideo till scoutkårerna

 

Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Scoutprogrammet i Finland erbjuder verksamhet för fem olika åldersgrupper. Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna har veckovisa möten där de får lära sig scoutfärdigheter och samarbete. Explorerscouter och roverscouter tränar samt utvecklar sitt ledarskap genom olika ansvarsuppdrag i kåren. Utfärder, läger och övriga scoutevenemang utgör en väsentlig del av kårens verksamhet.
Kåren tar emot nya medlemmar i alla åldrar. Nya ledare välkomnas oberoende av ålder eller tidigare scouterfarenheter. Allt som behövs är ett genuint intresse av att ordna meningsfull verksamhet för barn och unga.

Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, omsorgsarbete samt lediga jobb inom klubbverksamheten.