Församlingens samarbete med regionala scouter

Församlingen samarbetar med scoutkåren Kyrkslätt Scouter. Kåren grundades år 1959, av kyrkoherde Eric Henricson, för att vara en del av församlingens ungdomsarbete. Numera är kåren en självständig registrerad förening och har verksamhet i centrum av Kyrkslätt samt i Masaby. Scoutideologin och den kristna tron har mycket gemensamt. Den gemensamma grogrunden ger många möjligheter för scoutingen och den kristna kyrkan att tillsammans tjäna skapelsen och Gud. Kårens andliga fostran utgår från den evangelisk-lutherska bekännelsen men också så att enskilda medlemmars religiösa övertygelse respekteras.

Scoutledare delar ut morgongröt ur en stor kastrull.
Utdelning av morgongröt på scoutlägret i Eliseberg sommaren 2016.
YouTube-video

Scoutmässa

Tvåspråkig scoutmässa i st Mikaels kyrka må 22.4.2019 kl.16. Alla är välkomna med!

 

Amazing Easter - ledarrekreation

Efter scoutmässan ordnas tvåspråkig ledarrekreation för kommunens scoutledare. Församlingarna bjuder på varm mat och kaffe med efterrätt.

Anmäl dig här.

Scoutprogrammet i Finland erbjuder verksamhet för fem olika åldersgrupper. Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna har veckovisa möten där de får lära sig scoutfärdigheter och samarbete. Explorerscouter och roverscouter tränar samt utvecklar sitt ledarskap genom olika ansvarsuppdrag i kåren. Utfärder, läger och övriga scoutevenemang utgör en väsentlig del av kårens verksamhet.
Kåren tar emot nya medlemmar i alla åldrar. Nya ledare välkomnas oberoende av ålder eller tidigare scouterfarenheter. Allt som behövs är ett genuint intresse av att ordna meningsfull verksamhet för barn och unga.
Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, mässor, andakter och jippon för barnfamiljer, samarbete med byskolor i Kyrkslätt, omsorgsarbete, diakoni och hjälp samt lediga jobb inom klubbverksamheten.