Ämbetsbevis och släktutredningar

Församlingskansliet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister och ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Privata personerkan beställa ämbetsbevis via telefon 040 350 8213 eller genom att fylla i följande blankett

Företag kan beställa via telefon 040 350 8213 eller via denna blankett

Avgifterna för ämbetsbevis finns i bilagan.

Om du funderar på något, svarar pastorskanlsliets personal på frågor.

Bild på gamla foton i en låda.