Församlingens körverksamhet

Mikaelikörens medelmmar tillsammans innan en konsert

Mikaelikören, församlingens kör för vuxna

Mikaelikören är för dig som tycker om att sjunga i en kör tillsamman med andra i olika åldrar. Kören träffas och övar på onsdagar i S:t Mikaels kyrka kl. 17.30-19

Under året uppträder kören i församlingens högmässor minst 4 gånger och är med i olika evenemang. Kören deltar i allsångskvällar och uppträder tillsammans med gästartister både i Kyrkslätt och ibland med någon annan kör i närliggande församlingar. Kören har också rest utomlands tillsammans. På våren 2017 uppträdde Mikaelikören i Domkyrkan i Haapsalu biskopslott och under en vänförsamlingsresa till Estland.

Nya sångare, unga och gamla, är välkomna med!

Barnen i Vox bildar ordet VOX

Barnkörerna Vox Mini, Vox Iuventus och Vox Nova.

 

Onsdagar i Ellen (köpcentret Kirsikka).

Vi erbjuder tre körer, de samlas alla på onsdagar i Ellen:

Vox Nova kl.17:00-18 för ca 12-åringar och uppåt

Vox Mini kl.18-18:45 för ca 4-6-åringar

Vox Iuventus kl.18:45-19:30 för ca 6-11-åringar

Anmälningar och frågor riktas till Helena Björk.

Tag kontakt

Kantor

Mina lediga dagar är oftast måndagar och tisdagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening.