Bröllop

Kyrklig vigsel
Gud skapade människan till man och kvinna. Därför är det ett stort ögonblick för de två, när en man funnit en kvinna, och kvinnan en man, och de vill ingå äktenskap, dela sin framtid, men också för släktingar och vänner.

Välja kyrka
I Kyrkslätt finns många alternativ: den 700 år gamla stenkyrkan i kyrkbyn, den stämningsfulla träkyrkan i Haapajärvi. 2000-talets första kyrka i Finland finns i Masaby, modern men symbolrik. Havskapellet i Obbnäs har en vacker vy mot havet. Det lilla, nästan lappländska, kapellet finns på Räfsö. Även Veikkola församlingshem har en kyrksal. 

Hindersprövning
Före vigseln måste man göra s.k. hindersprövning. Det kan man göra i kvinnans hemförsamling eller i en magistrat minst en vecka före vigseln. Prövningen gäller i fyra månader.

Lysning
Idag är detta inte obligatoriskt utan man kan välja om man vill att lysningen skall kungöras i kyrkan. Man kan också komma överens om vilken söndag det sker.

Tala med prästen
Vigseln kan numera utformas på varierande sätt och bl.a. därför är det bra att i god tid tala med den präst man önskar att skall förrätta vigseln. Vi vill gärna träffa paret på "hemmaplan" om möjligt. Det nya vigselformuläret vi har i kyrkan ger möjligheter för släktingar och vänner att medverka i vigselgudstjänsten med sång, musik, textläsning, tal eller bön.

Tala med kantorn
Diskutera gärna med kantorn om musik- och psalmönskemål. Hon/han hjälper gärna till med att välja bland de möjligheter som finns.

Borgerlig vigsel - kyrklig välsignelse
För kyrklig vigsel krävs att åtminstone den ena är skriftskolgången medlem i den ev.luth.kyrkan och den andra tillhör något annat kristet samfund. Om man vigts borgerligt kan man därefter ha en kyrklig välsignelse, som rätt långt utformas som en vanlig kyrklig vigsel.

Språk
Den ökande globaliseringen medför också nya utmaningar i fråga om språkkunskap. Svenska och finska klarar prästerna i Kyrkslätts svenska församling av och i varierande grad även andra språk. De som är närvarande vid vigseln kan också medverka med textläsning.


 

Två stycken vigsel ringar.

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet