Kyrkslätts svenska församling

I Kyrkslätt svenska församling är vi ca 5800 medlemmar på en yta av 393 km2. Vår 1200-talskyrka ligger mitt i byn, liksom församlingshemmet och diakoniutrymmet på Torgvägen 3. Ytterst vid kusten har vi en av Finlands två statsägda kyrkor, Obbnäs havskapell. Intill Porkala udde ligger församlingarnas lägerholme Räfsö.

I norra Kyrkslätt finns Haapajärvi kyrka och Veikkola församlingshem.
I södra Kyrkslätt uppfördes millenniets första kyrka i Masaby.

I köpcentret Kirsikka finns samfällighetens nya mötesplats, Ellen. Där ordnas verksamhet av olika slag tillsammans med finska församlingen.

Barn, Unga och Konfirmander samlas i centrum på Hörnan där det också ordnas Knatterytmik.

Vår församling vill erbjuda de många ungdomar som vill gå i skriftskolan en fin tid i församlingen. De flesta av våra anställda är med i skriftskolarbetet.

Till församlingens uppgifter hör

Vår uppgift att vara kyrka, förvalta Guds budskap till människorna, budskapet om Kristi frälsningsgärning.

I den uppgiften behöver vi vara något av en översättningsbyrå, så att Guds budskap når fram i begriplig form. Varje församlingsmedlem är därför en viktig ambassadör för församlingen där hon/han finns.

Församlingens uppgift är att stödja sina medlemmar och deras kristna kallelse i vardagslivet. I verksamhet vill vi lära ut det grundläggande innehållet i tron och förverkliga ett mångsidigt gudstjänstliv. Vi strävar till att i alla verksamhetsformer ta oss dit människorna är och sänka murarna mellan människogrupperna. Beredskapen att möta människan i alla olika livssituationer är viktig för oss.

Församlingens livsstil består av diakonin eller tjänsten, som innebär att gemenskapen med Gud och omsorgen om vår nästa bildar en helhet.

Gemenskapen gäller både förhållandet till med Gud och till medmänniskan, men också gemenskapen med Guds skapelse. Vi vill bidra till att hela de relationer som brustit genom syndafallet och bygga upp församlingen som ett vinträd, där Kristus är stammen och vi är grenarna.

I församlingen vill vi växa i en process där vi lär oss mera om budskapet och om gemenskapen.

En viktig del i både gemenskap och tillväxt är tillbedjan, förundran inför det Heliga, t.ex. i form av gudstjänst, andakt och bön.

Kom gärna med i gemenskapen!

Den nya logon för församling togs i bruk år 2011

Församlingskansliet

Kansliet betjänar under coronatiden via teleofon eller epost

Öppet måndag - torsdag kl. 9-15

Sommartid måndag – torsdag

kl. 9-11.30 och 12.30–15

 

Tfn 040 350 8213

Växel tel. (09) 6182 4000

E-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi

Adress: Pb 26 (Kyrkstallsvägen 2), 02400 Kyrkslätt

FaktureringsuppgifterÖppna länk i ny flik

Om du har ärenden som gäller gravar och gravskötsel, ber vi dig kontakta Maria Castren som sköter om gravärenden.

 

Församlingskansliet kan kontaktas i ärenden som gäller bl.a. dop, vigsel och begravning. Här kan du också reservera församlingens utrymmen samt få information om församlingens verksamhet.

Du kan t.ex. beställa ämbetsbevis och intyg för släktforskning, göra hindersprövning för äktenskap och ändra din prenumeration av Kyrkpressen.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.