Kyrkslätts svenska församling

I Kyrkslätt svenska församling är vi ca 5000 medlemmar på en yta av 393 km2. Vår 1200-talskyrka ligger mitt i byn, liksom pastorskansliet och diakoniutrymmet, Torghörnet. Ytterst vid kusten har vi en av Finlands två statsägda kyrkor, Obbnäs havskapell. Intill Porkala udde ligger församlingarnas lägerholme Räfsö.

I norra Kyrkslätt finns Haapajärvi kyrka, Haapajärvi begravningskapell och Veikkola församlingshem.
I södra Kyrkslätt uppfördes millenniets första kyrka i Masaby.

I köpcentret Kirsikka finns samfällighetens mötesplats, Ellen. Där ordnas verksamhet av olika slag tillsammans med finska församlingen.

Barn, Unga och Konfirmander samlas i centrum på Hörnan.

Vår församling vill erbjuda de många ungdomar som vill gå i skriftskolan en fin tid i församlingen. De flesta av våra anställda är med i skriftskolarbetet.

Till församlingens uppgifter hör

Vår uppgift att vara kyrka, förvalta Guds budskap till människorna, budskapet om Kristi frälsningsgärning.

I den uppgiften behöver vi vara något av en översättningsbyrå, så att Guds budskap når fram i begriplig form. Varje församlingsmedlem är därför en viktig ambassadör för församlingen där hon/han finns.

Församlingens uppgift är att stödja sina medlemmar och deras kristna kallelse i vardagslivet. I verksamhet vill vi lära ut det grundläggande innehållet i tron och förverkliga ett mångsidigt gudstjänstliv. Vi strävar till att i alla verksamhetsformer ta oss dit människorna är och sänka murarna mellan människogrupperna. Beredskapen att möta människan i alla olika livssituationer är viktig för oss.

Församlingens livsstil består av diakonin eller tjänsten, som innebär att gemenskapen med Gud och omsorgen om vår nästa bildar en helhet.

Gemenskapen gäller både förhållandet till med Gud och till medmänniskan, men också gemenskapen med Guds skapelse. Vi vill bidra till att hela de relationer som brustit genom syndafallet och bygga upp församlingen som ett vinträd, där Kristus är stammen och vi är grenarna.

I församlingen vill vi växa i en process där vi lär oss mera om budskapet och om gemenskapen.

En viktig del i både gemenskap och tillväxt är tillbedjan, förundran inför det Heliga, t.ex. i form av gudstjänst, andakt och bön.

Kom gärna med i gemenskapen!

Pastorskansli

Kansliet betjänar via telefon, epost och på plats och ställe

Vi har öppet enligt följande

må-ti kl. 9-12  & 13-15

Ons kl. 13-15

To kl. 9-12 & 13-15, via telefon eller tidreservering

Fredagar stängt.

Tfn 040 350 8213

E-post: kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi

Adress: Pb 26 (Kyrkstallsvägen 2), 02400 Kyrkslätt

FaktureringsuppgifterÖppna länk i ny flik

Om du har ärenden som gäller gravar och gravskötsel, ber vi dig kontakta Maria Castren som sköter om gravärenden.

 

Pastorskansliet kan kontaktas i ärenden som gäller bl.a. dop, vigsel och begravning. Här kan du också reservera församlingens utrymmen samt få information om församlingens verksamhet.

Dop- och vigseltiderna är på lördagar kl. 15, 16, 17, eventuella söndagar går också om det finns lediga tider. Under vardagar kan man även ordna dop och vigslar som inte är bundna till dessa tider.

Fastslagna jordfästningstider i Kyrkslätts församlingarna är tisdag, torsdag kl. 11.00 och 13.00, fredag kl. 10.00, 12.00 och 14.00, samt lördagar kl. 9.30, 11.00 och 12.30. Dessa tider gäller från 1.4.2024. Innan det är ti, to & fre 11.00 och 13.00, samt lö kl. 10 och 12.

Församlingens e-postlista

Församlingen har en egen e-postlista, genom vilken vi sänder ut information om vår verksamhet. Kom med på e-postlistan genom att fylla i denna anmälningsblankett.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.