Förtroendevalda

Förtroendevalda i Kyrkslätts svenska församling 2015-2018

B G H K L V

B


Församlingsråds ombud

G


Församlingsråds ombud
Församlingsråds ombud

H


Församlingsråds ombud
Församlingsråds ombud

K


Församlingsråds ombud
Församlingsråds ombud

L


Församlingsråds ombud
Församlingsråds ombud
Församlingsråds ombud

V


Församlingsråds ombud