Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

 

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

 

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under

 

#skriba

Skriftskolan 2020

Ett brev med information och inbjudan till skriftskolan har 12.9. postats till alla 2005-födda medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Anmälningen till skriftskolan avslutades 30.9 och gruppindelningen klar.

Kontakta koordinatorn för eventuella efteranmälningar och frågor

Datum och tider som berör den egna konfirmandgruppen hittas via menyn under gruppens namn.

Under rubriken ”Pass 2020” finns information samt förslag på verksamhet för insamlandet av underskrifter.

 

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan