Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

 

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

 

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under

 

Skriftskolan 2023

Nu är det aktuellt att anmäla sig med till skriftskolan 2023

Ett brev med information och inbjudan till skriftskolan har 15.9. postats till alla 2008 födda medlemmar i Kyrkslätts svenska församling, samt till dem som anmält intresse.

Övriga intresserade ombeds ta kontakt med koordinatorn för att få informationen innan anmälning görs.

Varmt välkommen med till konfirmandarbetet i Kyrkslätts svenska församling

Anmälningstiden pågår 21.9 – 2.10.2022 och anmälan görs elektroniskt via denna länk

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan