Skriftskolan 2024

Informationstillfälle on skriftskolan 2024 arrangeras to 26.10 kl.18 i S:t Mikaels kyrka i Kyrkslätts centrum. Personlig inbjudan sänds till medlemmar födda 2009. Skriftskolan är öppen även för dem som inte hör till vår församling.

 

På denna sida hittar du information om de olika grupper som församlingen erbjuder år 2024.

I infohäftet som delades ut vid informationstillfället på torsdagen 26.10 i S:t Mikaels kyrka, hittar du mera specifikare information om skriban, läger och allmän information.

Om du inte har infohäftet kan du klicka på denna länk, då öppnas den till dig i pdf format.

Här nedan ser du datum för de olika grupperna och var de kommer att vara.

Titta igenom med en vuxen hemma i lugn och ro att alla tider passar familjen, innan du anmäler dit till något av lägren.

Anmälningen sker elektroniskt via denna länk eller QR-koden i häftet. Fyll i anmälningen tillsammans med en vuxen hemma, anmälningsordningen spelar igen roll i fördelningen.

Om du eller ni funderar på något specifikt kan ni vara i kontakt med Helena som koordinerar skriban 2024, tillsammans med andra anställda.

Hjärtligt välkommen med i Skriban 2024, vi ses på våra samlingar

Vinterläger 

Gruppen samlas enligt följande

Sö 7.1 kl.12-16 startsamling i S:t Mikaels kyrka
Sö 18.2 – 25.2 dagläger på Hörnan, alla dagar kl.12-19
Sö 3.3 kl.12 konfirmation

Räfsö 1

Gruppen samlas enligt följande

Sö 7.1 kl.12-16 startsamling i S:t Mikaels kyrka
Sö 14.4 kl.11-16 temasöndag på Hörnan, deltagande i mässan
Sö 5.5 kl.11-16 temasöndag på Hörnan, deltagande i mässan
To 23.5 kl.18-19 lägersamling på teams för ungdomar och vårdnadshavare
Må 3.6 – sö 9.6 läger i lägerbyn, buss må kl.13:30 från församlingshemmet i centrum och lägret avslutas på sö i S:t Mikaels kyrka kl.17
Sö 16.6 kl.12 konfirmation

Räfsö 2 

Gruppen samlas enligt följande

Sö 7.1 kl.12-16 startsamling i S:t Mikaels kyrka
Sö 21.4 kl.11-16 temasöndag på Hörnan, deltagande i mässan
Sö 12.5 kl.11-16 temasöndag på Hörnan, deltagande i mässan
Ti 23.7 kl.18-19 lägersamling på teams för ungdomar och vårdnadshavare
Ti 30.7 – må 5.8 läger i huvudbyggnaden, buss ti kl.12 från församlinghemmet i centrum och lägret avslutas på må i S:t Mikaels kyrka kl. 15
Lö 10.8 kl.10 konfirmation

Räfsö 3

Gruppen samlas enligt följande

Sö 7.1 kl.12-16 startsamling i S:t Mikaels kyrka
Sö 28.4 kl.11-16 temasöndag på Hörnan, deltagande i mässan
Sö 19.5 kl.11-16 temasöndag, start i S:t Mikaels kyrka och avslut på Hörnan
Ti 23.7 kl.18-19 lägersamling på teams för ungdomar och vårdnadshavare
Ti 30.7 – må 5.8 läger i lägerbyn, buss ti kl.13:30 från församlingshemmet i centrum och lägret avslutas på må i S:t Mikaels kyrka kl.17
Sö 11.8 kl.12 konfirmation

Två människor håller fast varandras händer, de har frälsarkransar på armarna

Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under