Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

 

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

 

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under

 

#skriba

Skriftskolan 2019

Ett brev med inbjudan och information gällande skriftskolan postades i september till alla 2004 födda medlemmar i Kyrkslätts svenska församling och anmälningstiden avslutades 30.9.2018.

 

Gruppindelning och vidare information har delgetts alla anmälda per e-post 12.10.

Den omfördelning som kommer att göras på basen av inkomna önskemål görs först för Piispala-gruppen medan sommargruppernas nya fördelning görs i december.

 

Konfirmanderna kommer att samlas regelbundet under året och datum med klockslag för de olika gruppernas samlingar finns på deras egna sidor Dagsskriftskolan, Piispala, Räfsö 1, Räfsö 2 och Räfsö 3

Om en konfirmand inte kan delta i den egna gruppens samling, väljer den en av de andra samlingstiderna och meddelar sedan bytet till koordinatorn.

 

Till alla årets konfirmandföräldrar och faddrar riktas en speciell inbjudan att tillsammans med konfirmanderna fira högmässa på första advent, varmt välkomna till St Mikaels kyrka söndag 2.12. kl. 12. Efter mässan bjuds det på glögg och information om skriftskolan.

 

För mer information och vid eventuella frågor, vänligen kontakta

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan