Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

 

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

 

Under januari månad ordnas de inplanerade konfirmandsamlingarna digitalt med ny tidtabell. Närmare information har 15.1 sänts per e-post till konfirmander och föräldrar. Om e-posten inte kommit fram, lönar det sig att se efter i skräpkorgen. Ta kontakt med Anna om den inte alls kommit fram.

 

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under

 

#skriba

Skriftskolan 2021

Ett brev med inbjudan och information har 18.9 postats till alla 2006-födda medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Anmälningstiden 21-30.9 är avslutad. För eventuella efteranmälningar, vänligen kontakta koordinatorn och då gärna via e-post.

Varmt välkommen med till skriftskolan i Kyrkslätts svenska församling

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan