Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte. Den som gått i skriftskolan kan vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val, få kyrklig vigsel och ställa upp som kandidat i kyrkliga val (18 år fyllda). Den som är konfirmerad kan självständigt delta i nattvarden samt bli fadder.

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskolan.

Skriftskolan kan man gå även senare i livet. Ta kontakt för mera information.

Skriftskoltiden är en unik tid för konfirmanden och en stor händelse också för föräldrarna.
Vår önskan är ett aktivt deltagande i föräldrakvällar och övriga sammankomster.

Skriftskolan 2018

Samlingstiderna för de olika skribagrupperna hittas i vänstra balken, notera att ändringar kan förekomma.

Vänligen meddela eventuell frånvaro till Anna eller Janne.

 

Svårt att hitta intressanta samlingar för underskrifter?

Kom ihåg att kolla här: http://hörnan.fi/tips-for-underskrifter/

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan