Skriftskola

I skriftskolan ges möjlighet att lära sig mera om den kristna tron och aktivt ta ställning till de stora och viktiga livsfrågorna. Den mest populära formen för unga är lägerskriftskola men också andra alternativ erbjuds. Skriftskolan kan man delta i även som odöpt och utan att vara medlem i kyrkan. Även skriftskola för vuxna ordnas vid efterfrågan.

Efter genomgången skriftskola görs valet att konfirmera sig eller inte.

Den som gått skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildningen samt få kyrklig vigsel.

Konfirmerade medlemmar kan bli faddrar, vid fyllda 16 år rösta i kyrkliga val och vid myndig ålder själv ställa upp som kandidat till församlingens förtroendeorgan.

 

I vår församling sänds varje höst en inbjudan till de församlingsmedlemmar som inkommande år fyller 15, den ålder man vanligtvis går i skriftskola.

 

Skriftskolans upplägg och undervisning följer den Evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet 2017 – Ett stort under

#skriba

Skriftskolan 2019 – Välkommen med

Ett brev med inbjudan och information gällande skriftskolan har torsdag 14.9. postats till alla 2004 födda medlemmar i Kyrkslätts svenska församling.

Övriga intresserade ombeds vara i kontakt med koordinatorn för att få infofoldern.

Foldern finns också att hämta från Hörnan och pastorskansliet.

 

Anmälningarna görs elektroniskt under tiden 17 – 30.9.2018.

Anmälningsblanketten finns här

 

För mer information och vid eventuella frågor, vänligen kontakta

Ungdomsarbetsledare / Koordinator för skriftskolan

Anna Laasio

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan