Välkommen med till församlingens hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått skriftskolan och är intresserad av att lära dig mera om den kristna tron, dig själv och ledarskap.  För dig som funderar på de stora livsfrågorna, vardagens utmaningar och glädjeämnen, relationer, Gud m.m.

Utbildningen ger en god grund i ledarskapets abc och är indelad i två grupper. Ettorna är de nya hjälpledarna som får sin grundutbildning och Tvåorna de äldre som är med i verksamheten för andra, tredje, fjärde, femte…. året

Grundutbildningen är för dig som nyligen konfirmerats och sträcker sig över ett år, så att det också finns mycket tid för diskussion, gemenskap och varierande praktikuppgifter. För dig som gått ut grundskolan och är intresserad av utbildningen, välkommen med till Tvåornas samlingar. För svar på frågor och anmälning, kontakta Anna.

Redan under utbildningstiden finns möjlighet att ansöka om hjälpledaruppdrag i församlingens olika verksamhetsformer och genom det samla arbetserfarenhet och kurspoäng.

Programmet görs delvis upp på basen av deltagarantal och gruppens erfarenhet av t.ex. vänelevsverksamhet, tränaruppdrag, scouting m.m.

Det totala timantalet uppgår till 40 h, vilket bland annat innebär att utbildningen i många gymnasier godkänns som en valfri kurs.

Anmälningstiden för grundutbildningen 2022–2023 är avslutad. Vid frågor kontakta Anna.

17–18.9.2022, Läger för hjälpledare på Räfsö

Dags att damma av en gammal favorit, och åka ut till Räfsö.

På programmet finns gemenskap, feedback, vidareutbildning, framtidsvisioner, god mat och tid för stillhet i stressfri miljö. Alla åldrars hjälpledare välkomna med.

Anmäl dig med, senast 5.10 via denna länka

4-6.11.2022, Höstdagarna i Toijala med temat LIV. För ungdomar i åldern 15+

Höstdagarna bjuder på traditionellt upplägg med verkstäder, show, mycket musik, glada människomöten, andakter och mässor. Kom med du också! Här kan du se mera information: Höstdagarna

Anmäl dig här senast 16.10 via denhär länken

26-29.1.2023 UK, Ungdomens Kyrkodagar

Ungas möjlighet att påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden.

För dig som är konfirmerad, medlem i en Evangelisk-luthersk församling och 15 till 29 år.

Kyrkslätts svenska församling har 9 platser att fylla.

Mer info och anmälning kommer senare, men du kan redan nu göra en intresseanmälan och/eller ställa frågor till Anna. Här kan du läsa mera om UK: Vad är UK? - evl.fi

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan