Välkommen med till församlingens hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått skriftskolan och är intresserad av att lära dig mera om den kristna tron, dig själv och ledarskap.  För dig som funderar på de stora livsfrågorna, vardagens utmaningar och glädjeämnen, relationer, Gud m.m.

Utbildningen ger en god grund i ledarskapets abc och är indelad i två grupper. Ettorna är de nya hjälpledarna som får sin grundutbildning och Tvåorna de äldre som är med i verksamheten för andra, tredje, fjärde, femte…. året

Grundutbildningen är för dig som nyligen konfirmerats och pågår fram till sommaren, det finns mycket tid för diskussion, gemenskap och varierande praktikuppgifter. För dig som gått ut grundskolan och är intresserad av utbildningen, välkommen med till Tvåornas samlingar. Frågor och anmälning var gärna i kontakt.

Redan under utbildningstiden finns möjlighet att ansöka om hjälpledaruppdrag i församlingens olika verksamhetsformer och genom det samla arbetserfarenhet och kurspoäng.

Programmet görs delvis upp på basen av deltagarantal och gruppens erfarenhet av t.ex. vänelevsverksamhet, tränaruppdrag, scouting m.m.

Det totala timantalet uppgår till 40 h, vilket bland annat innebär att utbildningen i många gymnasier godkänns som en valfri kurs.

Anmälningstiden för grundutbildningen 2023-2024 är öppnen nu, anmäl dig via denna länk. 

Nu är anmälningen för hjälpledare till sommarens läger öppen.

Anmäl ditt intresse via denna länk.

Vid frågor kontakta Helena, Micke eller Ela

En bild på händer och text att anmäla sig till sommarens läger.

VAR MED OCH PÅVERKA!

Genom att anmäla dig med till Ungdomens Kyrkodagar (UK), har du möjlighet att som vår församlings representant och tillsammans med unga från hela Borgå stift, diskutera, debattera och ta beslut som garanterat uppmärksammas i kyrkan. En unik möjlighet att göra ungas röster hörda och att vara med och påverka både kyrkan och samhället. Kyrkslätts svenska församling får skicka 8 delegater, vill du vara en av dem?

Du behöver vara konfirmerad, under 30 år gammal och medlem i en evangelisk-luthersk församling.

Tveka inte, kom med!

Här finns mera info: Ungdomens kyrkodagar - evl.fi