Frivilliga medarbetare

Vill du hjälpa till med någoting i församlingen?

Kontakta oss så hittar vi tillsammans en uppgift som passar för dig.Logo för frivilligarbete.fi

 

Diakoni och Mission

  • Väntjänstarbete
  • Insamlingsverksamhet
  • Talkoarbete
  • Serveringshjälp under tillställningar

Inom Gudstjänstlivet

  • Vara kyrkvärd
  • Skjutshjälp

Musik

  • Sjunga i kör för vuxna
  • Sjunga i kör för ungdomar
  • Sjunga i Koralkören som deltar i högmässorna
  • Musicera vid gudstjänster och andakter

 

Inom väntjänsten samarbetar församlingen med Röda Korset, Kyrkslätts svenska avdelning. Introduktion, skolning och handledning ordnas. 

Mera vad du kan göra inom församlingen som frivillig, hittar du på frivilligarbete.fi

 

Välkommen med!

Tag kontakt

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider Församlingsrådets sekreterare