Frivilliga i församlingens vardag

Vill du fungera som en frivillig i församlingen?

Frivilligverksamheten i församlingen är ett bra sätt att träffa andra församlingsbor och tillsammans bygga upp vår gemensamma församling

Genom att delta i den verksamhet församlingen kan erbjuda med en liten insats, kan betyde mycket för en annan församlingsbo

Du kan vara i kontakt direkt med någon anställd eller med Janne Strömberg. Tillsammans kan vi fundera och diskutera om det skulle finnas något just för dig församlingen kan erbjuda eller om det finns något som du kan hjälpa församlingen med.

Vi är många och vi har olika talanger som behövs olika tider under åren.

Här är några olika saker var just du kan behövas kanske med dina talanger

Diakoni och Mission

  • Insamlingsverksamhet
  • Talkoarbete
  • Serveringshjälp under tillställningar

Inom Gudstjänstlivet

  • Vara kyrkvärd
  • Skjutshjälp

Musik

  • Sjunga i kör för vuxna
  • Sjunga i kör för ungdomar
  • Sjunga i Koralkören som deltar i högmässorna
  • Musicera vid gudstjänster och andakter

 

Välkommen med!

Registera dig via denna länk till frivillig i församlingen i frivilligbanken

Församlingarna i Kyrkslätt har tagit ibruk vid årskifftet 2022-2023 frivilligbank programmet från M-V Software

Via Frivilligbanken hittar du olika uppgifter i församlingen som du kan anmäla dig till. Innan du kan anmäla dig till någon uppgift behöver du registrera dig som frivillig i församlingen. När du har gjort det kommer en anställd att vara i kontakt med dig.

Om du vill kan du komma med önskemål eller förslag till frivillig uppgifter i församlignen, så att vi tillsammans titta på hur och vad vi kan göra. På så sätt bygga upp en församlig var många fler kan vara akiva och delta på sitt sätt.

Församlingarna i Kyrkslätt har gjort en Handbok för frivilliga, den hittar du här i pdf format

Tag kontakt

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider Församlingsrådets sekreterare