Frivilliga i församlingens vardag

Vill du fungera som en frivillig i församlingen?

Frivilligverksamheten i församlingen är ett bra sätt att träffa andra församlingsbor och tillsammans bygga upp vår gemensamma församling

Genom att delta i den verksamhet församlingen kan erbjuda med en liten insats, kan betyde mycket för en annan församlingsbo

Du kan vara i kontakt direkt med någon anställd eller med Janne Strömberg. Tillsammans kan vi fundera och diskutera om det skulle finnas något just för dig församlingen kan erbjuda eller om det finns något som du kan hjälpa församlingen med.

Vi är många och vi har olika talanger som behövs olika tider under åren.

Här är några olika saker var just du kan behövas kanske med dina talanger

Diakoni och Mission

  • Insamlingsverksamhet
  • Talkoarbete
  • Serveringshjälp under tillställningar
  • Sticka dopsockor eller tröstesjalar.

Inom Gudstjänstlivet

  • Vara kyrkvärd
  • Skjutshjälp

Musik

  • Sjunga i kör för vuxna
  • Sjunga i kör för ungdomar
  • Sjunga i Koralkören som deltar i högmässorna
  • Musicera vid gudstjänster och andakter

 

Välkommen med!

Registera dig via denna länk till frivillig i församlingen i frivilligbanken

Församlingarna i Kyrkslätt har tagit ibruk vid årskifftet 2022-2023 frivilligbank programmet från M-V Software

Via Frivilligbanken hittar du olika uppgifter i församlingen som du kan anmäla dig till. Innan du kan anmäla dig till någon uppgift behöver du registrera dig som frivillig i församlingen. När du har gjort det kommer en anställd att vara i kontakt med dig.

Om du vill kan du komma med önskemål eller förslag till frivillig uppgifter i församlignen, så att vi tillsammans titta på hur och vad vi kan göra. På så sätt bygga upp en församlig var många fler kan vara akiva och delta på sitt sätt.

Församlingarna i Kyrkslätt har gjort en Handbok för frivilliga, den hittar du här i pdf format

Skulle du vilja sticka åt någon som sörjer?

När en kär dör, känns det som om man blir ensam. Ibland har vi tid att ta farväl, ibland inte. Livet förändras på en sekund.

Skulle du vilja sticka tröstesjalar till de stunder där den behövs mest? Tröstesjalen, lohtuhuivi på finska, är en idé som prästen Minnamaria Tammisalos i Tammerfors fick för ca. fem år sedan. (Du kan läsa mera om det på finska här.)

Minnamaria berättar:

"Man tänker att man behöver kunna säga något tröstande åt någon som mist sin anhörig men det är inte alltid det som en som sörjer behöver. För några veckor sedan pratade jag med en änkling som berättade att varje gång han fick berätta om sin frus sista stunder hjälpte det i hans sorgeprocess. Då är det inte det viktigaste vad vi säger utan att vi är närvarande och färdiga att lyssna.”  

Med en gest och uppmärksamhet kan vi visa att vi är här och vi lyssnar. Tröstesjalen är en gest med vilken vi kan visa att vi bryr oss, visa medlidande för den andra som just har förlorat en partner.

Kyrkslätts svenska församling tar emot tröstesjalar, prästerna för dem sedan vidare till de som sörjer. Vi tar gärna emot garndonationer och de som vill sticka har möjlighet att hämta instruktioner för olika sjalar och garn. 

Mera information, utprintade mönster och garn ger Ela. 

Det mest använda mönstret för en tröstesjal är sjalen Nikolaj av polska Marysia Nodzykowska, som har blivit väldigt glad att hennes mönster används för ett så fint ändamål. Det finns ett mönster som Lee Esselström från programmet Strömsö har gjort vilket är lite enklare för nybörjare. Mönstret hittar du här. För män kan man sticka en enkel stilig halsduk utan spets.

Det finns också en facebook grupp för de som stickar tröstesjalar där man kan få inspiration och hjälp som heter Lohtuhuivien lähettiläät.

Kyrkpressen har också skrivit om tröstesjalarna 2020. artikeln hittar du här.

 

Mönstret till sjalen hittar du här på Svenska

Mönstret till sjalen hittar du här på Finska

Tag kontakt

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider Församlingsrådets sekreterare

Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller församlingens verksamhet för barn, daghemsmentorering, besök till daghem, förskolor och lågstadier, klubbverksamhet för skolbarn och olika läger för familjer, skolbarn och pedagoger.

Jag ansvarar för småbarnspedagogiken och juniorverksamheten i församlingen, jag är också församlingens barnombudsman. 

Till mina arbetsuppgifter hör församlingens egen verksamhet, främst med små barn, barn i lågstadieålder och familjer, nätverkssamarbete med olika samarbetsparter i kommunens småbarnspedagogik och samarbete med daghem och lågstadieskolor. Vilka innebär besök till de kommunala och privata daghemmen- och lågstadierna i Kyrkslätt eller att de besöker församlingens utrymmen.

Jag är också delaktig i församlingens skriftskoleverksamhet och hjälpledarutbildning. 

I frågor angående barn och sorg kan jag hjälpa, stöda och ge information, t.ex. dödsfall i familjen, närkretsen eller skillsmässa. Vid behov kan det ordnas sorgegrupper för barn.