Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Ny minnesplats på gravgården vid Haapajärvi kapell

30.10.2018 14.30

Haapajärvi

Ibland är våra anhöriga begravda långt borta. Då kan man tända ljus för dem vid en minnesplats på gravgården. Det finns nu en minnessten på gravgården vid Haapajärvi kapell i norra Kyrkslätt.

På stenen finns texten:"Muualle haudattujen läheisten muistolle""Till minnet av anhöriga som gravlagts på annan ort"
Stenen hittades ursprungligen från marken när gravgården grundades. Minnesplatsen finns nära Haapajärvi kapell till vänster om infarten.

På Alla helgons dag lö 3.11.2018 minns vi våra bortgångna anhöriga och går för att tända ljus vid deras gravar eller vid minnesplatsen för anhöriga som är begravda på annan ort.

« Till nyhetslistan