Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut i december 2018

20.12.2018 16.58

Gemensamma kyrkofullmäktige har fastslagit budgeten för år 2019 och verksamhetsplanen för åren 2020-2021.

Kyrkoskatteintäkterna för Kyrkslätts samfällighet har varit rätt stabila de senaste åren. Skatteprocenten för kyrkoskatten år 2019 kommer fortfarande att vara 1,25%. Ett av tyngdpunktsområdena inom  samfälligheten är  underhåll och renovering av fastigheterna.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att det kommer att grundas ett område för spridning av de avlidnas aska utanför Räfsö. Man kommer till området endast med båt och området kan användas då havet inte är isbelagt. Det kommer att informeras om de praktiska arrangemangen senare på våren.

« Till nyhetslistan