Familjeutfärd kl.10-15

sö 19.5 kl. 10.00 – 15.00

Räfsö

Anmäl dig här Öppna länk i ny flik

Kom med till Räfsö-lägercentrum på utfärd med hela familjen!

Barn över 10år kan delta utan egen vuxen.

På programmet står andakt i S:t Nicolaus kyrka, god lunch och lek ute i naturen.

Start från Motaleff kl.10 och vi är tillbaka på samma plats ca kl.15.

Pris 10€/familj, faktureras elektroniskt innan utfärden. Det går att anhålla om befrielse från avgift från diakonin.

Anmälningen öppen 1.4.-30.4.2024.
  • Barn och familj Barn och familj
  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller församlingens verksamhet för barn, daghemsmentorering, besök till daghem, förskolor och lågstadier, klubbverksamhet för skolbarn och olika läger för familjer, skolbarn och pedagoger.

Jag ansvarar för småbarnspedagogiken och juniorverksamheten i församlingen, jag är också församlingens barnombudsman. 

Till mina arbetsuppgifter hör församlingens egen verksamhet, främst med små barn, barn i lågstadieålder och familjer, nätverkssamarbete med olika samarbetsparter i kommunens småbarnspedagogik och samarbete med daghem och lågstadieskolor. Vilka innebär besök till de kommunala och privata daghemmen- och lågstadierna i Kyrkslätt eller att de besöker församlingens utrymmen.

Jag är också delaktig i församlingens skriftskoleverksamhet och hjälpledarutbildning. 

I frågor angående barn och sorg kan jag hjälpa, stöda och ge information, t.ex. dödsfall i familjen, närkretsen eller skillsmässa. Vid behov kan det ordnas sorgegrupper för barn.