Kyrkslätts svenska församling

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Kyrkofullmäktige

Kyrkslätts svenska kandidatista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Carl-Gustaf Bäck Pensionär 2
Greger Englund Rektor, TM 3
Mikael Forsman Produktionsplanerare 4
Jens Gellin Medlare 5
Stefan Gustafsson Fil.mag., lektor 6
Christer Hedberg Pensionär 7
Gunnel Hellström Pensionär 8
Carl-Johan Kajanti Ekonom 9
Bodil Kalmari Företagare 10
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 11
Bengt Lindholm Dipl.ing. 12
Gitty Nurmi Fastighetsmäklare 13
Stig-Johan Nyberg Planskötare 14
Johan Silfverberg Quality Analyst 15
Håkan Taubert Dipl.ekon., pensionär 16
Martin Valtonen Företagare 17
Kay Wikström El.tekn., pensionär 18
Leif Wikström Verksamhetsledare, pensionär 19
Jochum Wilman Pensionerad ungdomsarbetsledare 20

Kyrkslätts svenska kandidatista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Carl-Gustaf Bäck Pensionär 2
Greger Englund Rektor, TM 3
Mikael Forsman Produktionsplanerare 4
Jens Gellin Medlare 5
Stefan Gustafsson Fil.mag., lektor 6
Christer Hedberg Pensionär 7
Gunnel Hellström Pensionär 8
Carl-Johan Kajanti Ekonom 9
Bodil Kalmari Företagare 10
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 11
Bengt Lindholm Dipl.ing. 12
Gitty Nurmi Fastighetsmäklare 13
Stig-Johan Nyberg Planskötare 14
Johan Silfverberg Quality Analyst 15
Håkan Taubert Dipl.ekon., pensionär 16
Martin Valtonen Företagare 17
Kay Wikström El.tekn., pensionär 18
Leif Wikström Verksamhetsledare, pensionär 19
Jochum Wilman Pensionerad ungdomsarbetsledare 20

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Församlingsråd

Kyrkslätts svenska kandidatlista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Annika Bonney Pensionär, redovisningskonsult 21
Greger Englund Rektor, TM 22
Mikael Forsman Produktionsplanerare 23
Jens Gellin Medlare 24
Carina Granholm Samhällspedagog 25
Siv Gustafsson Fil.mag., sjukhuskemist 26
Gunnel Hellström Pensionär 27
Jonas Hermansson Montör 28
Gun Hieta Ungdomsledare, konstnär 29
Carl-Johan Kajanti Ekonom 30
Bodil Kalmari Företagare 31
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 32
Bengt Lindholm Dipl.ing. 33
Ann Lönnberg Utbildad massör, företagare 34
Stig-Johan Nyberg Planskötare 35
Johan Silfverberg Quality analyst 36
Martin Valtonen Företagare 37
Eimer Wasström Prost, pensionär 38
Kay Wikström El.tekn., pensionär 39
Leif Wikström Verksamhetsledare, pensionär 40
Jochum Wilman Pensionerad ungdomsarbetsledare 41

Kyrkslätts svenska kandidatlista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Annika Bonney Pensionär, redovisningskonsult 21
Greger Englund Rektor, TM 22
Mikael Forsman Produktionsplanerare 23
Jens Gellin Medlare 24
Carina Granholm Samhällspedagog 25
Siv Gustafsson Fil.mag., sjukhuskemist 26
Gunnel Hellström Pensionär 27
Jonas Hermansson Montör 28
Gun Hieta Ungdomsledare, konstnär 29
Carl-Johan Kajanti Ekonom 30
Bodil Kalmari Företagare 31
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 32
Bengt Lindholm Dipl.ing. 33
Ann Lönnberg Utbildad massör, företagare 34
Stig-Johan Nyberg Planskötare 35
Johan Silfverberg Quality analyst 36
Martin Valtonen Företagare 37
Eimer Wasström Prost, pensionär 38
Kay Wikström El.tekn., pensionär 39
Leif Wikström Verksamhetsledare, pensionär 40
Jochum Wilman Pensionerad ungdomsarbetsledare 41

Ett eller två val

Är din församling självständig eller hör den till en samfällighet? Det här avgör om du röstar med en eller två röstsedlar.

Om församlingen är en ekonomiskt självständig församling förrättas ett enda val och vid det valet väljs medlemmarna i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige leder verksamheten i en självständig församling.

Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet förrättas två skilda val vid samma röstningstillfälle.

Vid de två valen utses:

  1. medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten.Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfällighetens budget, kyrkoskatten, samfällighetens fastigheter och om större understöd. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar mellan de olika församlingarna de medel som ska användas för församlingsverksamheten.

    Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.
  2. medlemmar i församlingsrådet som leder verksamheten i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten.
    Varje församlingsråd besluter om den egna församlingens verksamhet och personal. Arbetet bland barn, ungdomar och seniorer, och diakoniarbetet hör till församlingsrådets ansvarsområde.

    Röstsedeln som används vid valet av församlingsråd är orange till färgen.

Båda valen har egna kandidatlistor. Samma kandidat kan ställa upp i båda valen eller bara i det ena.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.