Kyrkslätts svenska församling

http://kyrkslattsforsamlingar.fi

Valdeltagandet i valet av kyrkofullmäktige

Valdeltagandet

16,0 %

Antal väljare som röstat 690
Antal röstberättigade 4326

Andelen förhandsröster

10,1 %

16-17 åringarnas valdeltagande

8,7 %

Antal väljare som röstat 16
Antal röstberättigade 183

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 10 st
Nya invalda 3 st
Medelålder år 62 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Stefan Gustafsson  Fil.mag., lektor 6 Kyrkslätts svenska kandidatista 690,00 * 116
Carl-Johan Kajanti Ekonom 9 Kyrkslätts svenska kandidatista 345,00 * 75
Bodil Kalmari Företagare 10 Kyrkslätts svenska kandidatista 230,00 * 75
Gunnel Hellström Pensionär 8 Kyrkslätts svenska kandidatista 172,50 * 62
Gitty Nurmi Fastighetsmäklare 13 Kyrkslätts svenska kandidatista 138,00 * 54
Bengt Lindholm Dipl.ing. 12 Kyrkslätts svenska kandidatista 115,00 * 53
Håkan Taubert Dipl.ekon., pensionär 16 Kyrkslätts svenska kandidatista 98,57 * 45
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 11 Kyrkslätts svenska kandidatista 86,25 * 42
Christer Hedberg  Pensionär 7 Kyrkslätts svenska kandidatista 76,67 * 31
Stig-Johan Nyberg  Planskötare 14 Kyrkslätts svenska kandidatista 69,00 * 24

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Leif Wikström   Verksamhetsledare, pensionär 19 Kyrkslätts svenska kandidatista 62.7273 23
Carl-Gustaf Bäck Pensionär 2 Kyrkslätts svenska kandidatista 57.5 18
Greger Englund   Rektor, TM 3 Kyrkslätts svenska kandidatista 53.0769 17
Mikael Forsman   Produktionsplanerare 4 Kyrkslätts svenska kandidatista 49.2857 12
Kay Wikström   El.tekn., pensionär 18 Kyrkslätts svenska kandidatista 46.0 12
Martin Valtonen   Företagare 17 Kyrkslätts svenska kandidatista 43.125 11
Johan Silfverberg   Quality Analyst 15 Kyrkslätts svenska kandidatista 40.5882 10
Jochum Wilman   Pensionerad ungdomsarbetsledare 20 Kyrkslätts svenska kandidatista 38.3333 5
Jens Gellin   Medlare 5 Kyrkslätts svenska kandidatista 36.3158 5

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Valdeltagandet i valet av församlingsråd

Valdeltagandet

16,0 %

Antal väljare som röstat 690
Antal röstberättigade 4326

Andelen förhandsröster

10,1 %

16-17 åringarnas valdeltagande

8,7 %

Antal väljare som röstat 16
Antal röstberättigade 183

Sammandrag av de invalda i församlingsrådet

Allmänt

Valda 12 st
Nya invalda 3 st
Medelålder 59 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Gunnel Hellström Pensionär 27 Kyrkslätts svenska kandidatlista 687.0 69
Carl-Johan Kajanti Ekonom 30 Kyrkslätts svenska kandidatlista 343.5 64
Ann Lönnberg Utbildad massör, företagare 34 Kyrkslätts svenska kandidatlista 229.0 63
Bodil Kalmari Företagare 31 Kyrkslätts svenska kandidatlista 171.75 62
Carina Granholm Samhällspedagog 25 Kyrkslätts svenska kandidatlista 137.4 61
Eimer Wasström   Prost, pensionär 38 Kyrkslätts svenska kandidatlista 114.5 57
Siv Gustafsson Fil.mag., sjukhuskemist 26 Kyrkslätts svenska kandidatlista 98.1429 47
Bengt Lindholm Dipl.ing. 33 Kyrkslätts svenska kandidatlista 85.875 40
Gun Hieta Ungdomsledare, konstnär 29 Kyrkslätts svenska kandidatlista 76.3333 39
Viveca Lahti Pol.mag., pensionär 32 Kyrkslätts svenska kandidatlista 68.7 31
Jonas Hermansson   Montör 28 Kyrkslätts svenska kandidatlista 62.4545 30
Leif Wikström   Verksamhetsledare, pensionär 40 Kyrkslätts svenska kandidatlista 57.25 29

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Ersättare och icke invalda

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Stig-Johan Nyberg   Planskötare 35 Kyrkslätts svenska kandidatlista 52.8462 26
Annika Bonney   Pensionär, redovisningskonsult 21 Kyrkslätts svenska kandidatlista 49.0714 19
Greger Englund   Rektor, TM 22 Kyrkslätts svenska kandidatlista 45.8 13
Kay Wikström   El.tekn., pensionär 39 Kyrkslätts svenska kandidatlista 42.9375 10
Johan Silfverberg   Quality analyst 36 Kyrkslätts svenska kandidatlista 40.4118 7
Mikael Forsman   Produktionsplanerare 23 Kyrkslätts svenska kandidatlista 38.1667 7
Martin Valtonen   Företagare 37 Kyrkslätts svenska kandidatlista 36.1579 6
Jens Gellin   Medlare 24 Kyrkslätts svenska kandidatlista 34.35 4
Jochum Wilman   Pensionerad ungdomsarbetsledare 41 Kyrkslätts svenska kandidatlista 32.7143 3

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.