Till nyhetslistan

Den tomma famnens minnesmärke till Råkulla begravningsplats nästa år

På sitt sammanträde fattade gemensamma kyrkofullmäktige också beslut om ett nytt minnesmärke på begravningsplatsen. På olika håll i Finland har den tomma famnens minnesplatser skapats på församlingarnas begravningsplatser. I Kyrkslätts finska församling har man hållit den tomma famnens bönestunder. Informatören, pastor Johanna Tilus väckte ett initiativ riktat till samfällighetens ledningsgrupp om att skapa en den tomma famnens minnesplats även i Kyrkslätt.

Den tomma famnens minnesmärke erbjuder en plats att sörja på. I initiativets motiveringar konstateras att minnesplatsen är avsedd för människor som sörjer barnlöshet, ett missfall, en avbruten graviditet, ett barns död eller att man tappat kontakten till ett barn. Därför är det viktigt att även formuleringarna som används i samband med minnesmärket är sådana att de passar alla som saknar ett barn. Även tvåspråkigheten ska beaktas. Vid minnesmärket kunde man exempelvis ha texten: Lapselle, jota kaipaan. Till barnet jag saknar.

 

Enligt beslutet kommer minnesplatsen att placeras på den gamla sidan på Råkulla begravningsplats, nära stenmuren. Den planerade livslängden för skulpturen skulle vara minst 100 år. Skulpturens skapare väljs så att en riktad begäran om en planskiss för minnesmärket skickas till tre konstnärer. Gemensamma kyrkorådet utser det alternativ som förverkligas. För planering, inköp och resning av minnesmärket samt byggande på området reserveras 25 000 euro. Målet är att den tomma famnens minnesplats skulle bli klar i maj 2023.

4.11.2022 09.31